Donatas Čepukas

D. Čepukas gimė 1933 m. kovo 5 d. Dusetų krašte, Antažiegės kaime, mirė 2016 m. rugsėjo 25 d.

1956 m. baigė Dusetų darbo jaunimo vidurinę mokyklą, 1962-1965 m. studijavo Lietuvos Žemės ūkio akademijoje, dirbo įvairiose valstybinėse įstaigose tarnautoju, laikraščių redakcijose žurnalistu, nuo 1992 m. vyriausiuoju laikraščio Utenos apskričiai ir Utenos miestui ,,Utenis“ redaktoriumi ir UAB ,,Utenos redakcija“ direktoriumi. Apdovanotas LR URM medaliu, skirtu Lietuvos narystei ES ir NATO. Dusetų krašto Garbės pilietis. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje kultūros ir meno srityse, Zarasų rajono gyventojų kūrybiškumo skatinimą, informacijos apie Zarasų krašto kultūros gyvenimą sklaidą, visuomeninę pagalbą Zarasų ir Dusetų krašto kultūros ir švietimo įstaigoms, už švietėjišką – kultūrinę visuomeninę veiklą D. Čepukui skirta 2012 m. Zarasų rajono savivaldybės Dominyko Bukonto vardo premija.

Anot Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktorės pavaduotojos J. Lementauskienės, ,,toks, koks D. Čepukas yra šiandien – žurnalistas, redaktorius, rašytojas – gali būti dėkingas ne mokslui, išsilavinimui, o saviugdai. Kitokio, skandinaviško ir europietiško požiūrio į žurnalistiką ir darbinės patirties D. Čepukas įgavo stažuotėse Švedijoje (1996 m.), Olandijoje Europos žurnalistikos centre (2000 m.). Be to, jis lydėjo Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų vizitų į užsienio šalis metu ir išleido keturias knygas apie to meto Lietuvos užsienio politiką.“

D. Čepukas daugelio knygų autorius.

Pasak Zarasų rajono Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus Gintauto Kuzmos, D.Čepukas – ,,tai iškili asmenybė, darantį reikšmingą poveikį Dusetų ir viso Zarasų rajono kultūriniam gyvenimui. Inteligentiškas, be galo geros širdies, dusetiškių gerai pažįstamas, mylimas ir gerbiamas. Likimas jam skyrė kultūros žmogaus kelią. Kelią, vedantį prie žmonių, leidžiantį nuolat būti tarp jų, skatinantį skleisti grožį ir gėrį”. Nei vienas didesnis renginys Dusetų krašte neįvyksta be šio žmogaus finansinės paramos, jis nuolat remia kraštiečių šventes, literatūrinius vakarus, rudens derliaus ir amatų šventes, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos, Dusetų meno mokyklos, kultūros centro Dusetų dailės galerijos renginius.

D. Čepuko iniciatyva Dusetų seniūnijoje leidžiamas laikraščio ,,Utenis” priedas ,,Dusetos“, nuo 2010 m. leidžiamas Dusetų gimnazijos laikraštis ,,45 minutės“.

Publikuojamos novelės „Balandės mirtis“ ir „Kuprelio juodvarniai“ – pasakojimai apie Dusetų (Zarasų rajonas) žydus. Autorius jose Dusetas pavadinto Dusiniais.


Iš www.zarasai.lt 2012 m. rugpjūčio 3 d. pranešimo ,,D. Bukonto premija – kraštiečiui, žurnalistui, rašytojui Donatui Čepukui“.


Virginijos Pupeikytės-Dzhumerovos nuotrauka (iš Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos archyvų).


Novelė ,,Balandės mirtis“ Novelė ,,Kuprelio juodvarniai“