Aleksandras Višneveckis

Vishnevetzky

Gimė 1938 m. Čečelniko miestelyje, Vinicos srityje, Ukrainoje, žydų tarnautojų šeimoje. Antrojo pasaulinio karo metais Višneveckių šeima buvo įkalinta rumunų okupuotoje zonoje įkurtame  Čečelniko miestelio (Transnistrija (Uždnieprė) gete. Po sovietų karių išlaisvinimo Aleksandras mokėsi gimtojo miestelio septynmetėje, o paskui vidurinėje mokykloje.

1954 m. Višneveckių šeima apsigyveno Taškente. Čia Aleksandras 1955 m. pabaigė vidurinę mokyklą ir įstojo į Ryšių institutą, kurį baigė 1960-aisiais. Po studijų dirbo ryšių įmonėse, vėliau Uzbekistano Mokslų Akademijos Fizikos-Technikos institute. 1974 m. apgynė kandidatinę disertaciją  optoelektronikos srityje. Dirbo docentu Taškento Ryšių institute.

Nuo 1988 m. iki išvykimo į Izraelį 2004-ųjų pabaigoje buvo Taškento žydų kultūros centro vadovybės narys. Nuo 1992 m. derino darbus Ryšių institute, kultūros centre ir Izraelio ambasadoje Taškente, kurioje dirbo konsultantu Centrinės Azijos regiono ir artimiausių kaimyninių musulmoniškų šalių (Iranas, Afganistanas, Pakistanas) klausimais.

Gyvena Jeruzalėje. Su žmona užaugino sūnų ir dukterį.

Izraelio spaudoje rengia straipsnius rusų ir jidiš kalbomis, kalbiniame lygmenyje žino vokiečių kalbą ir ivritą.


Parengta pagal autobiografiją.


Iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.


Ištraukos iš straipsnių rinkinio ,,Žydų miesteliai liko tik prisiminimuose“ Ištraukos iš straipsnių rinkinio ,,Jidiš kalbos praeitis ir dabartis“