Uri Kaliužnij. Žydų vestuvės – chupa. Apie žydiškų vestuvių tradicijas ir apeigas  


Kokios žydų vestuvės – chupa? Kuo jų tradicijos skiriasi nuo kitų tautų tradicijų?

Trumpas žodynėlis:

Žydiškas susipažinimas – šiduch1. Žydiškos sužadėtuvės – eirusin. Santuoka – kidušin. Santuokinis įsipareigojimas – ktuba2. Žydų vestuvių atributai – nuometas, žiedas ir šošvinim3. Pirmos septynios dienos – ševa brachot4.


**********


Pokalbį apie žydišką santuokos supratimą derėtų pradėti nuo jos sudarymo tradicijos po specialiu siuvinėtu baldakimu – chupa, kuri panaši į mažą pavėsinę. Daugelis mano, kad žodis ,,chupa“ yra žodžio ,,vestuvės“ sinonimas. Tačiau tai ne visai taip. Mūsų išminčiai sako (Talmudas, Bavo Batro traktatas 75a), kad ,,ateityje Aukščiausiasis kiekvienam iš septynių teisuolių pastatys po chupą“, o pas pirmąjį Rojaus žmogų Adomą jų buvo 10. Ko gero, čia kalbama ne apie vestuves, o daroma užuomina į rusų kalbos žodį ,,венчание“ (liet. jungtuvės), kuris kilęs iš žodžio ,,венец“5 (liet. vainikas). Chupa yra šlovės simbolis ir to kas po ja stovi didybė.

Labai įdomios pagrindinės žydiškos santuokos tradicijos: gedint sugriautos Šventovės jaunikio kakta patepama pelenais; nuotaka, jos ir jaunikio motinos ratu septynis kartus apeina stovintį po chupa jaunikį; ktubos6 skaitymas ir kulminacija – tariant žodžius ,,Tu man skirta šiuo žiedu pagal Mozės ir Izraelio tautos įstatymą“ jaunikis užmauna nuotakai ant rodomojo piršto žiedą.

Dauguma išorinių žydiškų vestuvių ceremonijos sudedamųjų dalių per krikščionybę atėjo į tų šalių, kuriose mes su jumis gimėme, kultūras: jaunųjų palaiminimas vynu mus supančiose tautose transformavosi į užstalės tostus, jaunikio sudaužoma taurė – naujo laivo nuleidimo iškilmingoje ceremonijoje į laivo korpusą ,,geram ženklui“ sudaužomu šampano buteliu ir t.t. Tik vidinį chupos turinį, Toros šventumu apšviečiantį būsimus žydiškus namus, vargu ar galima atkartoti kitų tautų kultūrose…

Kame gi stovinčio po chupa jaunikio didybė? Kai sakome ,,jaunikio“, turime omenyje ir nuotaką. Viena iš septynių kalbančių apie vestuves brachot7 skelbia: ,,Palaimintas Tu, Dieve, kuriantis žmogų“. Čia minimas ne gimimo momentas, o būtent vestuvės. Tik dabar vyras ir moteris toje formoje, kuriai iš pradžių buvo sukurti ir skirti. Dabar jie sudaro vieną visumą, kurioje išoriniu atstovu yra vyras, o už vidinį turinį daugiau atsakinga moteris. Štai dėl šio ,,pasidalijimo“ dažniau ir minimas vyras.

Žinome, kad pirmoje Toros frazėje kalbama apie tai, kad ,,Dievas iš pradžių sukūrė dangų ir žemę“. Suprantama, kad joje nekalbama vien apie mums žinomus landšaftą ir dangaus skliautus. Žymusis Rav Naftali Cvi Jehuda Berlinas aiškina, kad šioje frazėje aprašytas svarbiausias pasaulio principas: visada ir visame yra (a) įtakojantis ir (b) priimantis šią įtaką. Žinoma, šiame pasaulyje absoliutaus tobulumo nėra: kiekvienas žmogus turi savo trūkumų ir kaip sakoma ,,aukščiau savo galvos nepašoksi“. Tačiau Kūrėjas sukūrė leidžiantį tai įveikti mechanizmą. Poroje ,,įtakojantis – priimantis“ vieno trūkumai gali būti kompensuojami kito privalumais.

Štai čia ir yra stovinčios po chupa poros didybė. Dabar jie kelyje, kuris veda į tobulumą. Susaistę save santuokos saitais, o ne tiesiog sudarę atsitiktinį ryšį, jie sukūrė abipusės įtakos kanalą. Padarę tai pagal Toros įstatymus, jie sudarė palankias sąlygas tiesioginiam Dieviškajam dalyvavimui šiame procese. Šis kelias į tobulumą yra nelengvas, o kartais labai sunkus. Esu iš rabino Ezrielio Tauerio girdėjęs, kad šeimyninis gyvenimas panašus į deimanto šlifavimą. Kadangi deimantas labai tvirtas, tai šlifuoklio akmenį reikia labai stipriai spausti prie brangakmenio. Tačiau jeigu šlifuoklio akmuo šiek tiek kietesnis arba minkštesnis už šlifuojamą deimantą – vienas iš jų tiesiog skils. Todėl patikimiausias būdas – atlaužti deimanto gabaliukus ir šlifuoti jais pačiais. Štai todėl ir Dievas iš pat pradžių padalija sielą į dvi dalis – vieną patalpina į vyrą, kitą į moterį.

Mes linkime jums greičiau surasti savo puselę ir su Dievo pagalba drauge priartėti prie tobulumo, nes pagal judaizmą moralinių, protinių ar fizinių savybių tobulinimas yra mūsų žemiškojo egzistavimo tikslas.


Paaiškinimai

1Šiduch – amžini antrosios pusės paieškos, pasirinkimo ir piršlybų principai.

2Ktuba – tekstas aramėjų kalba, aprašantis vyro įsipareigojimus žmonai. Ktubos pasirašymas įteisina vedybas.

3Šošvinim – lydintieji nuotaką ir jaunikį.

4Ševa brachot – ,,septyni vestuviniai palaiminimai“. Vestuvėse nedalyvavę žmonės gauna galimybę išgirsti šiuos palaiminimus. Todėl būtina, kad kiekvieną dieną trapezoje dalyvautų bent vienas naujas pakviestasis (panim chadašot).  

5Dabar mes, žydai, dėl sugriautos Šventovės gedulo chupos metu neuždedame vainikų. Bet anksčiau virš jaunikio ir nuotakos galvų laikė ir vainikus.

6Ktuba – tekstas aramėjų kalba, aprašantis vyro įsipareigojimus žmonai. Ktubos pasirašymas įteisina vedybas.

7Brachot – palaiminimas.


http://toldot.ru


Papildymas: rabinas Reuvenas Piatigorskij – vestuvės


Žydiškos vestuvės arba chupa. Sudariusių santuoką žmonių statuso pakeitimą nustatantis aktas:      iki tol jie buvo laisvi, nuo šio momento jie turi naujus įsipareigojimus. Nuo šiol susituokianti moteris yra uždrausta visiems pasaulio vyrams, išskyrus jos sutuoktinį. Ir šiame statuse ji bus arba iki skyrybų su sutuoktiniu, arba iki jo ar savo mirties.

Vestuvių apeigos susideda iš kidušin ir chupos. Kidušin – tai palaiminimas, kai jaunikis uždeda nuotakai žiedą ir ji tampa jo žmona. Chupa – jaunos žmonos atvedimas į vyro namus.

Jaunikį šeštadienį prieš vestuves kviečia Toros Ritinio skaitymui sinagogoje. Paskutiniąsias dienas prieš vestuves jaunikis ir nuotaka nesusitikinėja. Abu vestuvių dieną pasninkauja iki ceremoniją baigiančios trapezos. Pirmas vestuvių etapas – ktubos, kurioje išvardinti jaunojo įpareigojimais, sudarymas ir jos patvirtinimas liudininkų parašais. Po to statoma chupa. Lydimas tėvo, uošvio ir draugų jaunikis prieina prie nuotakos ir nuometu uždengia jos veidą. Paskui abu, kiekvienas lydimas savos ,,svitos“, eina į chupą. Užmovus nuotakai žiedą skaitoma ktuba, kurią priima nuotaka. Skaitomi septyni palaiminimai. Jaunieji išgeria vyno ir jaunikis dešine koja sutraiško taurę. Mazal tov!


http://toldot.ruIš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.