Zarasų rajono žydų tremtinių sąrašas

Parengė Galina Žirikova pagal „Genocido aukų vardynas 1939-1941 m.“ Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos centras. 1998-2005 m.


Ištremti Zarasų mieste, Dusetose ir Salake gyvenę žydų tautybės žmonės (visi ištremti 1941 m):


Batvinikas [Botvinikas] Moisejus, Joselio, g. 1901 m., gyv. Zarasuose, amat. Išv. į lag. 1941 06 09 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 13 nuteistas aštuoneriems metams. Tremtis 1949 02 12 – Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleistas 1956 10 16. BBK KGB.

– žmona Batvinik [Botvinik] Zelda, Abramo, g. 1903 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Tomsko sr. – Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr.; paleista 1956 04 27. TBK.

– duktė Batvinik [Botvinik] Bela, Moisejaus, g. 1928 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Tomsko sr. – Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr., 1946 04 27 pabėgo į Lietuvą. TBK.

– duktė Batvinik [Botvinik] Nechama, Moisejaus, g. 1935 [1925] m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Tomsko sr. – Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr., 1946 04 27 pabėgo į Lietuvą. TBK


Binderis Kasrielis, Abramo, g. 1900 m., gyv. Zarasuose, tarnaut. Išv. į lag. 1941 06 14 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 02 nuteistas penkeriems metams. Tremtis 1945 12 25 -.

– žmona Binderienė Eta, Michailo, g. 1907 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleista 1958 05 25. TBK.

– sūnus Binderis Abramas, Kasrielio, g. 1934 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleistas 1958 05 25. TBK.

– sūnus Binderis Natanas, Kasrielio, g. 1927, gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 – Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleistas 1958 05 30. TBK.

– duktė Binderytė Chaja Leja, Kasrielio, g. 1925 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 – Bakčiaro r., Tomsko sr.; 1947 pabėgo į Lietuvą. TBK.


Buršteinas Simonas Elijas, Samuilo, g. 1901 m., gyv. Zarasuose, tarnaut. Išv. į lag. 1941 06 13 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 27 nuteistas penkeriems metams. Tremtis 1945 12 25 – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleistas 1956 05 08, grįžo į Lietuvą, 1980 m. mirė. BBK KGB.

– žmona Burštein Bela, Rafaelio, g. 1906 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleista 1956 05 08, grįžo į Lietuvą. TBK.

– duktė Burštein Albert Chaja, Simono Elijo, g. 1932 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleista 1956 05 08, grįžo į Lietuvą. TBK.

– duktė Burštein Taubkina Rachilė, Simono Elijo, g. 1939 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčaro r., Tomsko sr.; paleista 1956 07 30, grįžo į Lietuvą. TBK.


Chaifelis (Chaifecas) Michaelis Aronas, Davido, g. 1924 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. TBK(l).


Faiusovičius Zalmanas, Abramo, g. 1924 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. TBK(l).


Fimkelis Ele Abramas, Leibos, g. 1921 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lag. 1941 06 17. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. BBK.


Ginzburgas Chaimas, Abramo Hiršo, g. 1920 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. TBK(l).


Goldgoras Šlioma, Jankelio, g. 1921 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. TBK(l).


Gordonas Jochelis, Noselio, g. 1902 m., gyv. Zarasuose, amat. Išv. į lag. 1941 06 14 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 02 nuteistas penkeriems metams. Tremtis 1945 12 25; paleistas 1956 m. ir tais pačiais metais grįžo į Lietuvą. BBK KGB KER.

– žmona Gordon Roza, g. 1904 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. TBK.

– sūnus Gordonas Jankelis, Jochelio, g. 1940 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. KER TBK.

– sūnus Gordonas Jankelis, Jochelio, g. 1940 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. KER TBK.

– sūnus Gordonas Moiša, Jochelio, g. 1941 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. TBK.


Grinbergas Davidas, Chaimo, g. 1910 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Tremtis 1941 m. Emigravo į Izraelį. KIT(l) TBK.


Grumanas Jakovas, Iciko, g. 1913 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Suimtas 1941 06 14. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. BBK.


Hanflingas (Ganfligas) Mozė (Moizešas), Jakubo, g. 1918 m., gyv. Dusetose, Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. TBK(l).


Jofė Chackielis, Efroimo, g. 1909 m., gyv. Zarasuose, prekyb. Tremtis 1941 m. – Jaranskas, Kirovo sr., 1942 02 05 paimtas iš tremties į RA 16-ą diviziją. Suimtas RA 1942 05 11 Gorkio sr.; išv. į kai. – Balachna, Gorkio sr.; Karo trib. 1942 06 20 nuteistas dešimčiai metų. Ištremtas su šeima. BBK KGB.


Kapeliuškinas Ruvimas, Jankelio, g. 1915 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis, rabinų mokyklos auklėtinis. TBK(l).


Kaplanas Icikas, Geršono, g. 1922 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., dvasininkas. Išv. į lag. 1941 06 14. Pabėgėlis. Rabinų mokyklos auklėtinis. BBK.


Kokoška Izraelis Josifas, Maušo, g. 1919 m., gyv. Dusetose, Zarasų apskr. ir r. Tremtis 1941 m. TBK.


Kružas Geselis, Abramo, g. 1895 m., gyv. Zarasuose, tarnaut. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr. – 1946 m. Prokopjevskas, Kemerovo sr. – 1956 m. Moldavija; paleistas 1956 02 03, 1973 m. grįžo į Lietuvą. ANK TBK.

– žmona Kružienė Taiba, Chaikelio, g. 1900 m., gyv. Zarasuose, tarnaut. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr. – 1946 m. Prokopjevskas, Kemerovo sr. — 1956 m. Moldavija; paleista 1956 02 03, 1973 m. grįžo į Lietuvą, 1978 m. mirė. ANK TBK.

– sūnus Kružas Abramas, Geselio, g. 1922 m., gyv. Zarasuose, darb. Tremtis 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr. – 1946 m. Prokopjevskas, Kemerovo sr. – 1956 m. Moldavija, į Lietuvą negrįžo, 1969 m. mirė. ANK.


Lubockas Chackielis, Bencelio, g. 1900 m., gyv. Zarasuose, prekyb. Išv. į lag. 1941 06 14 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; ten mirė 1942 m. BBK KGB.

– žmona Lubockienė Ašna, Kasrielio, g. 1898 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. TBK.


Margolinas Mozė, Arono, g. 1914 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. įlagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).


Margolis Leizeris, Bere1io, g. 1898 m., gyv. Zarasuose, prekyb. Išv. į lag. 1941 06 14 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 02 nuteistas penkeriems metams. BBK KGB.

– žmona Margolis Braina, Ošero, g. 1905 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. TBK.

– sūnus Margolis Abramas, Leizerio, g. 1930 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. TBK.

– duktė Margolis Estera, Leizerio, g. 1935 m., gyv. Zarasuose. Tremtis 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr. TBK.


Maslovatas Šmuelis, Šepse1io, g. 1914 m., gyv. Dusetose, Zarasų apskr. ir r. Suimtas 1941 04 24. BBK.

Mejerovičius Meiras, Moišo, g. 1916 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., Stud. Išv. į lag. 1941 06 14 – Rešotai, Nižnij Ingašo r., Krasnojarsko kr.; Ypat. pasit. 1943 01 13 nuteistas penkeriems metams; mirė lageryje 1944 05 22. BBK KGB.

Nechomas Ziselis, Vulfo, g. 1913 m., gyv. Zarasuose, tarnaut. Suimtas 1941 04 08, kalintas Utenoje, kilus Vokietijos-SSRS karui išsilaisvino; 1944 m. nacių sušaudytas per masines žudynes. BBK KGB SAR(1).

Polak Leiba, Berko, g. 1914 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Rodkinas Leiba, Šmuelio, g. 1916 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. Pabėgėlis. Tik nutarimas suimti. TBK(1).

Ruskolenkeris (Ruslenderis) Moišekas, Nesono, g. 1919 m., gyv. Dusetose, Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Syrkinas Leiba, Bencijono, g. 1919 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į 1agerį(tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Vaingeris Šmuelis, Chaimo, g. 1909 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r., gydyt. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Veidenbaumas Tovijas, Joselio, g. 1916 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Zaidervorumas Ošeras, Chijo, g. 1921, gyv. Zarasuose. Išv. į lagerį(tremtį?) 1941. TBK(1).

Zalbas Geršonas, Kivo, g. 1916 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į 1agerį(tremtį?) 1941 m. TBK(1).

Zeldes Nochimas, Josifo, g. 1921, gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941. TBK(1).

Žitelnas Moišekas, Peisacho, g. 1919 m., gyv. Salako k., Zarasų apskr. ir r. Išv. į lagerį (tremtį?) 1941 m. TBK(1).