Zarasų krašto žydų žudynių 78-ųjų metinių minėjimas

2019 m. rugpjūčio 26-osios pavakary Zarasų krašto muziejus Krakynėje surengė čia sušaudytų žydų pagerbimo minėjimą.

1941 m. rugpjūčio 26-ąją, SS pulkininko Karlo Jegerio raporto duomenimis, Krakynėje sušaudyti 2567 žmonės: 767 vyrai, 1113 moterų ir 687 vaikai. Beje, ant paminklo aukoms paminėti užrašyta, kad masinių žudynių metu nužudyta 8000 Zarasų krašto žydų.

Muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė prie paminklo padėjo gėlių vainiką, padėkojo susirinkusiesiems ir paprašė tylos minute pagerbti žydų atminimą. Zarasų rajono mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius kalbėjo, kad svarbu prisiminti mūsų krašte gyvenusius žydų tautybės žmones ir deramai įamžinti jų atminimą. Muziejininkas Kęstas Vasilevskis papasakojo apie šiame miške įvykusią tragediją. Paminėjo kelis atvejus, kada iš šios pragaro duobės pasmerktiesiems kažkokiu būdu yra pavykę išsigelbėti.

Masinėms žydų žudynėms ši vieta buvo parinkta neatsitiktinai, nes ji yra netoli Antalieptės, Dusetų, Degučių. Iš pradžių žydai buvo suvaryti į stovyklas prie Vencavo, Degučiuose. Iš jų grupėmis vesdavo prie iškasto griovio, įsakydavo nusirengti ir į jį šokti. Kas nešokdavo, tą įstumdavo.

Šio renginio dalyviai dalijosi prisiminimais, iš tėvų, senelių girdėtais pasakojimais. Literatė Lidija Malinauskienė perskaitė savos kūrybos posmus, skirtus šios tragedijos aukoms.


Zarasų krašto muziejaus informacija