Zarasų gimnazijos Mokytojų Tarybos posėdžio, įvykusio 1941 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. 3

Remiantis Zarasų gimnazijos Mokytojų Tarybos posėdžio, įvykusio 1941 m. rugsėjo 20 d. protokolu Nr. 3 iš gimnazijos buvo išbraukti 22 žydų tautybės gimnazistai:

Paaiškinimai: H – Holokausto auka, T – Tremtis, IH – Išgyvenęs/išgyvenusi Holokaustą.


Tircė Alberaitė, IH

Su tėvais pasitraukė į Rusiją. Po karo gyveno Vilniuje. Ištekėjo už zarasiškio Noacho Lando. 1972 m. išvyko į Izraelį. Mirusi. Izraelyje gyvena jos sūnus ir anūkai.


Leja Binderytė, T

Chaja-Leja Binderytė, gim. 1925 m., Tremtis su šeima, 1941 m. – Bakčiaro r., Tomsko sr.; 1947 m. pabėgo į Lietuvą. TBK.

Vėliau gyveno Gorlovkoje (Ukrainoje).


Nechama Botvinikaitė, Zarasuose dirbusio fotografu Moisiejaus Botviniko dukra iš pirmosios santuokos, T

Tremtis su šeima, 1941 m. – Tomsko sr. – Dzeržinskojės r., Krasnojarsko kr., 1946 04 27 pabėgo į Lietuvą. TBK.

1947 m. pabėgo pas tetą į Rostovą prie Dono neturėdama jokių asmenį liudijančių dokumentų. Geri žmonės padarė jai asmens tapatybę liudijančius dokumentus, bet baimindamiesi, kad jos vėl neištremtų – pakeitė duomenis: iš 1925 m. gegužės 9 d. Zarasų mieste gimusios Botvinikaitės, ji tapo Nadežda Šmidt, gimusia 1929 m. kovo 29 d. Zarasų mieste. Vėliau ji ištekėjo ir gyveno Rostove prie Dono Nadeždos Firman pavarde.


Chaja Buršteinaitė, IH

Chaja Burštein, tremtis su šeima, 1941 m. – Porotnikovas, Bakčiaro r., Tomsko sr.; paleista 1956 05 08, grįžo į Lietuvą. TBK.


Icikas Buršteinas, H

Liudijime apie Holokausto auką: Gim. 1926 m., nužudytas 1941 m.


Cira Cenciberytė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Cira-Feiga Cenciper, 15 metų, nužudyta 1941 m.


Eta Deičaitė, H

Brolio Mendelio Deič liudijime apie Holokausto auką: Etel Deič, gim. 1926 m., nužudyta 1941 m.


Elė Fišerytė, IH

Ela Fišerytė, pabėgo pirmąją karo dieną. Po karo iki 1957 m. gyveno Zarasuose, vėliau Vilniuje. Nuo 1980 m. Izraelyje. Mirė 2008 m. Po santuokos 1945 m. su zarasiškiu Mendeliu Deiču – Ela Deičienė. Sūnus Griša gyvena Izraelyje, duktė Ida, buvusios M. Melnikaitės vidurinės mokyklos (dabar ,,Ąžuolo“ gimnazija) moksleivė (baigė keturias klases) – JAV.


Bunė Gotlibaitė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Binė Gotlivaitė, nužudyta 1941 m.


Jankelis Kuras, H

Liudijime apie Holokausto auką: Jankelis-Dovydas Kuras, 15 metų, nužudytas 1941 m.


Ita Koblencaitė, H

Liudijime apie Holokausto auką: nužudyta 1941 m.


Chaja Lencnerytė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Chaja Lencneraitė, nužudyta 1941 m.


Bela Lencnerytė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Beilė Lencneraitė, nužudyta 1941 m.


Chaja Litvinaitė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Chaja Litvin/Lotvin, 16 metų, nužudyta 1941 m.


Icikas Maronas,  IH

Informaciją pateikė Griša Deič: pabėgo, dalyvavo kare, po jo sugrįžo į Zarasus ir dirbo Zarasų banke.


Efraimas Pečeniškis, H

Liudijime apie Holokausto auką: Efraimas Pečenišis, nužudytas 1941 m.


Icikas Peras, H

Liudijime apie Holokausto auką: Ičė-Jankelis Per, 13 metų, nužudytas 1941 m.


Leja Pitelytė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Leja Pitel, 12 metų,  nužudyta 1941 m.


Mincha Reznikaitė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Mincė Reznikaitė, nužudyta 1941 m.


Leiba Tregeris, H

Liudijime apie Holokausto auką: Gim. 1927 m., nužudytas 1941 m. 

Zarasiškių Faivelio ir  Davido Tregerių brolis.


Pesė Tregeraitė, H

Liudijime apie Holokausto auką: Pesė Tregerytė, gim. 1926 m., nužudyta 1941 m. Zarasiškių Faivelio ir  Davido Tregerių sesuo.


Chaja Tregeraitė, H

Pasakojo Zalmanas Tzibelis: nužudyta Kauno gete. 

Zarasiškių Faivelio ir  Davido Tregerių sesuo.


Šaltinis: Zarasų ,,Ąžuolo“ gimnazijos pateiktas Zarasų gimnazijos Mokytojų Tarybos posėdžio, įvykusio 1941 m. rugsėjo 20 d. protokolas Nr. 3.


Parengė Gražina Ragauskaitė.