Ypatingi šeštadieniai (Šabas mejuchadot)

Šie šeštadieniai nuo įprastų skiriasi savo liturgijų elementais ir apeigomis.


Šabas Mevarchin (laiminančių šeštadienis) būna prieš naujojo mėnesio pradžią. Šio šeštadienio liturgijos metu būtina paskelbti prasidedančio mėnesio pavadinimą ir jo pradžios dieną.


Šabas Roš Chodeš  (naujo mėnesio šeštadienis) iškrinta naujojo mėnesio pirmajai dienai. Liturgija naujajam mėnesiui įtraukia skaitymą iš Toros ir ypatingą haftarą.


Šabas Šuva (atgailos šeštadienis) iškrinta dešimties dienų atgailos laikotarpiui tarp Roš ha-Šano ir Jom Kipuro švenčių. Šabas pavadintas pagal pirmus šią dieną skaitomos haftaros žodžius: ,,Kreipkis, Izraeli, į Viešpatį Dievą tavąjį“. Šabo Šuva dieną kongregacijos rabinas skelbia pamokslą atgailos tema.


Šabas Chol HaMoed (šventės tarpinių dienų šeštadienis) iškrinta tarpinėms Pesacho ir Sukoto dienoms. Į šeštadienio liturgiją įtraukti atitinkami pijutai, o vietoj įprastų skaitomos ypatingos Toros dalys. Taip pat per Pesachą skaitoma ,,Dainų Daina“, o Sukotą – ,,Eklesiastas“ (Koheletas).


Šabas Brešit, pirmasis šeštadienis po Sukoto, per kurį prasideda naujasis Toros skaitymo metinis ciklas. Pavadinimas kilo iš pirmųjų Penkiaknygės žodžių: ,,Iš pradžių (brešit) sukūrė Dievas…“


Šabas Chanuka (Chanukos šeštadienis) – Chanukos šventės periodu vienas, o kai kada du šeštadieniai, pažymimi ilgais šventiniais skaitymais iš Toros.


Šabas Šira (giesmių šeštadienis) yra tarp Švato mėnesio 10 ir 17 d.


Šabas Škalim (šekelių šeštadienis) – pirmas iš ypatingų šeštadienių, kuris vadinamas ,,Arba Parašiot“ ir tenka pavasariui. Švenčiamas šeštadienį, tenkantį Adaro mėnesio pradžiai (keliamaisiais metais – antrajam Adarui). Liturgijos metu skaitomi ypatingi pijutai.


Šabas Zahor (prisiminimų šeštadienis), prieš Purimo šventę antras iš keturių šeštadienių ,,Arba Parašiot“. Pavadinimas kilo iš skaitomos liturgijos ištraukos, kurioje kalbama apie pareigą prisiminti tai, ką Amalekas padarė Izraeliui.


Šabas Para ([rusvos] telyčios šeštadienis) – trečias iš keturių šeštadienių ,,Arba Parašiot“. Liturgijos metu papildomai skaitomi eilėraščiai iš knygos ,,Skaičiai“, kuriuose kalbama apie apsivalymo rusvos telyčios pelenais ritualą. Šis šeštadienis – prisiminimas apie piligrimų, atvykusių į Jeruzalę Pesacho šventei, apsivalymo tradiciją.


Šabas Ha-Hodeš (mėnesio šeštadienis) – paskutinis iš keturių šeštadienių ,,Arba Parašiot“ prieš Nisano mėnesio pirmąją dieną arba sutampantis su ja.


Šabas Ha-Gadol (Didysis šeštadienis) prieš Pesachą.


Šabas Hazon (vizijos šeštadienis) prieš Avą devintąjį. Šabas Hazon iškrinta ant paskutiniųjų devynių trijų savaičių gedulo dienų prieš Avą devintąjį.


Šabas Nahamu (paguodos šeštadienis) sekantis po Ava devintojo  ir gavęs pavadinimą nuo pirmų šią dieną skaitomų haftaros žodžių: ,,Paguoskite (nahamu), paguoskite tautą Mano“.


Šaltinis: eleven.co.il.


Parengė ir iš rusų kalbos išvertė Gražina Ragauskaitė.