Tarnavo Lietuvos kariuomenėje

Moisiejus BermanasGimė 1884 m. Zarasuose.

1920 m. sausio 15 d. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas jaunesniuoju ordinatoriumi į Karo ligoninę. Iki 1923 m. gruodžio 1 d. dirbo karo gydytoju įvairiose karo ligoninėse ir lazaretuose. Vėliau buvo Krašto apsaugos ministerijos ambulatorijos vedėju. Pradžiai nustatytas sanitarijos vyresniojo leitenanto laipsnis. 1923 m. gruodį paleistas į atsargą, bet jau 1925 m. vasarį vėl priimtas į karo tarnybą Karo ligoninėje. 1936 m. gruodį paleistas į dimisiją dėl amžiaus (paskyrus valstybinę pensiją) tačiau iki pat 1940 m. gegužės dirbo Karo ligoninėje. Gyveno Kaune. Daugiau


Iš ,,Pažadėtoji žemė – Lietuva“, sudarytojas Vilius Kavaliauskas, Vilnius, 2013 m., psl. 185-186.


Nuotrauka iš penki.lt.


Enochas NovikasZarasiškio Berelio Noviko sūnus Enochas Novikas (sėdi) tarnybos Lietuvos kariuomenėje metu (1923 m.). 1941 m. rugpjūčio 26 d. nužudytas Krakynės miške, Degučių seniūnijoje, Zarasų rajone.


Israelis Zoferis (tikroji pavardė Israelis Joffe)


Gimė 1897 m. Dusetose. Mokėsi religinėje mokykloje bei Daugpilyje (Latvija).

1919-1922 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.

Vėliau dirbo laikraštyje ,,Yiddishe Shtime“ (,,Žydų balsas“) Kaune, kuriame ėmė pirmuosius politinius interviu jidiš spaudai Lietuvoje, rašė laikraščiui ,,Our voice“ (,,Mūsų garsas“) ir kitiems Kaune leidžiamiems žydų periodiniams leidiniams.

Karo metu dirbo Rusijoje, Revdoje (Uralas), vario gamykloje.

1950 m. Vilniuje nuteistas dešimčiai metų kalėjimo.

Mirė 1952 m. įkalinimo vietoje Rusijoje, Sibire, Taišeto miesto kalėjime.


Daugiau.


Moisiejus-Mauša BotvinikasGimė 1901 m. liepos 4 d. Kaune.

1919-1920 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje.  

1922 m. apsigyveno Zarasuose.

Buvo žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Zarasų skyriaus pirmininkas.


Nuotrauka iš Zarasų krašto muziejaus fondų.


Daugiau.


Efraimas-Efrojkė (Frojkė) Zeligsonas


Dusetų geto auka 1941 m. liepos/rugpjūčio mėn.


Dovas Berkė Levitas


Gimė 1905 m. Dusetose, mechanikas. Nužudytas 1941 m. vasarą [galimai 1941 m. rugpjūčio 26 d. Krakynės miške, Degučių seniūnijoje, Zarasų rajone – G. R.].Nuotraukoje: Efraimas Efrojkė (Frojkė) Zeligsonas (dešinėje) ir Dovas Berke Levitas. Nuotrauka iš Saros Veiss-Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“.


Leiblas SlovoNuotrauka iš Saros Veiss-Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“.


Itchakas PoritzasMokėsi progimnazijoje Utenoje ir davė privačias pamokas.

Labai jaunas savo štetle pradėjo dirbti hebrajiškoje pradžios (Tarbuto) mokykloje. Vėliau dirbo buhalteriu Rokiškyje.


Nuotrauka iš Saros Veiss-Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“.


Baruchas KrutasTarnybą Lietuvos kariuomenėje pradėjo 1928 m.


Nuotraukoje kareivis Baruchas Krutas (kairėje) ir jo pusbrolis Jahuda Krutas.


Nuotrauka iš Saros Veiss-Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“.


Parengė Gražina Ragauskaitė.