Susitikimas

2018 m. liepos 6-ąją lankėmės buvusiame Dusetų štetle, o dabar – seniūnijos centre. Įdomioje kelionėje mus lydėjo dusetiškė mokytoja Leokadija Lukošiūnaitė-Malcienė.

Bevaikštinėjant po Dusetas p. Leokadija sustojo prie vieno namo ir paprašė sustoti mus. Iš rankinės ji išsiėmė voką su nuotrauka, kuriai ne taip jau mažai metų – net 20 ir papasakojo apie vis tebeprisimenamą savo susitikimą 1998-ųjų vasarą su knygos apie Dusetas autore p. Sara Weiss-Slep bei kartu su ja atvykusiais iš svetur buvusiais dusetiškiais. Sužavėjo tai, kad mokytoja iki šiol prisimena p. Saros ir svečių sakytus žodžius, kaip relikviją tebesaugo ant balto lapo atšviestą dar vieną nuotrauką, kurioje tarp dviejų žydų mokyklos mokytojų ir Dusetų krašto šviesuolis mokytojas Petras Kuzmickas, kurią jai parodė p. Sara, ir apie kurį prisiminimai sugulė jos Dusetoms skirtos knygos puslapiuose. Labai keista, kad toks iškilus ir atsidavęs Dusetoms žmogaus, kokiu buvo mokytojas Petras Kuzmickas, iki šiol čia nėra įamžintas bent jau jo vardu pavadinta gatve…Tad dėkojame mielai mokytojai Leokadijai už jos autorinę knygą ,,Mokytojas Kuzmickas“, kuri išleista dar 1999 m.

Ponia Leokadija papasakojo, kad savo susitikimo įspūdžius ji aprašė to meto spaudoje. Liepos 7-ąją Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotoja Vida Mikštienė mus labai nudžiugino pateikta jos straipsnio kopija. Ačiū jums, p. Vida!

Labai dėkojame mielai mokytojai Leokadijai Lukošiūnaitei-Malcienei už mums skirtą laiką.Parengė Gražina Ragauskaitė.