Spaustuvė

Spaustuvės Lietuvoje, išskyrus Vilniaus ir Kauno miestus, ėmė kurtis XIX a. antroje pusėje. Nuo 1875 m. spaustuvės pradėjo veikti Šiauliuose ir Švenčionyse, nuo 1880 m. – Panevėžyje ir Raseiniuose. 1881 m. S. Sendakas  įsteigė spaustuvę Ukmergėje.

1982 m. minėtas pirmosios spaustuvės Zarasuose šimtmetis. Jos įkūrėjas – Vilniaus miestietis Mejeris Kovneris, 1882 m. kovo 2 d. gavęs iš valdžios leidimą poligrafijos įmonėlei. Turėdamas leidimą, M. Kovneris suskato ją kurti. Vilniuje, be kitų, veikė raidžių liejyklos savininko M. Lipmano sūnaus Notelio Maco litografija. Iš jo M. Kovneris 1882 m. kovo 18 d. pirko spausdinimo stakles ir pradėjo darbą. Ką ir kiek spausdino – nežinoma. Matyt, vertėsi smulkiais darbais: blankų, vizitinių kortelių, liniuotų kontoros knygų ir pan. spausdinimu. Ši spaustuvė gyvavo beveik 20 metų [1882-1901 – G. R].

1901 m. M. Kovneris spaustuvę pardavė Davidui Šteimanui. Ji veikė iki Pirmojo pasaulinio karo [1901-1915 – G. R.].1  [Joje veikė vienas spausdinimo presas, turėta rankinio šrifto – G.R].

Nepriklausomos Lietuvos metais Zarasuose veikė E. Rozeno spaustuvė, kurioje be smulkių darbų, [spausdintos knygos, brošiūros, skelbimai, gaminti antspaudai, buvo atliekami įvairūs įryšimo darbai – G. R.], o 1932-1940 m. spausdintas ir savaitraštis ,,Zarasų kraštas“. Spaustuvė buvo Vytauto g. 8. Nacionalizavimo metu 1941 m. vasario 8 d. joje rastos dvi pusformatės plokščios spausdinimo mašinos, viena tigelinė bei viena rankinė ,,Bostonkė“, kitokio inventoriaus. Yra žinių, kad vokiečių okupacijos metais spaustuvė neveikė. 1944 m. Zarasus užėmus Sovietų armijai, buvo rasta sena E. Rozeno spaustuvės mašina, kuri panaudota naujai kuriamai ,,Raudonos vėliavos“ spaustuvei.2

Spaustuvė Zarasuose veikė iki 1996 m. Vėliau iš jos panaikinti spausdinimo agregatai, remontuojant pakeistas pastato eksterjeras, o patalpos tapo gyvenamuoju namu.


Paaiškinimai


1L. Oškinis. Pirmoji spaustuvė Zarasuose. Laikraštis ,,Tarybinė žemė“, 1982 m. balandžio 3 d. Iš Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondų.

2Iš Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros fondų.


Parengė Gražina Ragauskaitė.