Sfirat ha-Omer

Knygos ,,Sefer ha-Hinukh“ autorius aiškina, kad ,,Sfirat ha-Omer“ skirtas pabrėžti dvasinės laisvės pranašystę prieš fizinę. Išsivadavę iš egiptiečių vergovės, Izraelio sūnūs tikrąją laisvę gavo tik tada, kai po 49 dienų prie Sinajaus kalno jiems buvo perduota Torą. Žinodami, kad išsivadavimo tikslas – gauti Torą, jie nekantraudami skaičiavo kiek dienų jau praėjo ir kiek jų dar liko.

50-ąją dieną po Pesacho yra švenčiama Šavuoto šventė – Toros gavimo šventė.


Nuo Pesacho iki Šavuoto


1. Antrąją Pesacho naktį pradedamos skaičiuoti dienos tarp Pesacho ir Šavuoto – ,,Sfirat ha-Omer“. Šis pavadinimas primena apie ,,omerą“ – miežių miltų matą, kurį antrąją Pesacho dieną nešdavo į Šventovę kaip dovaną Aukščiausiajam. Nuo šio momento buvo leidžiama naudoti naujojo derliaus grūdus.

2. Pirmąją Pesacho dieną nuo Šavuoto skiria 49 dienos. Tora įpareigoja skaičiuoti šias dienas, todėl kad kiekvieną dieną yra sakoma: ,,Šiandien – tokią tai dieną po omero aukojimo“.

Kaip aiškina Kabala, 49 – tai dvasinės nešvaros lygių skaičius, į kuriuos Izraelio sūnūs įpuolė Egipte. Iki gaunant Torą, kiekvieną iš šių išsivadavimo iš Egipto nelaisvės dienų, jie apsivalydavo nuo vieno Egipto blogio lygio ir 50-ajai dienai, Toros dovanojimo dienai, visi Izraelio sūnūs be išimčių buvo galutinai apsivalę.

Dabartiniais laikais tarnystė Aukščiausiajam ,,Sfirat ha-Omer“ dienomis yra savęs tobulinimas. Pasak, Kabalos, žmogaus siela turi septynias pagrindines savybes: gėrį, rūstumą, gebėjimą priimti grožį ir kt.

Derėdami vienas su kitu įvairiuose variantuose, jie nulemia visas galimas žmogaus charakterio savybes, iš kurių 49 yra svarbiausios – tai yra 7 kartus po 7.

3. Toroje pasakyta: ,,Ir atskaičiuokite sau…septynias savaites; jos turi būti pilnomis“. Išminčiai išaiškino, kad jeigu pasakyta ,,atskaičiuokite sau“, reiškia tai kiekvienas privalo daryti savarankiškai bei individualiai, nesižvalgydamas į kitus. Kad šios septynios savaitės būtų, kaip sako Tora, ,,pilnomis“, tai ir šių savaičių dienos taip pat turi būti pilnomis. Dienas reikia atskaičiuoti pačioje nakties pradžioje, iš karto po ,,Maariv“ maldos.

4. Prieš tai kaip vykdomas ,,Sfirat ha-Omer“, sakomas palaiminimas. Jeigu dėl kažkokių priežasčių ,,Sfirat ha-Omer“ nebuvo įvykdytas nakties pradžioje, tai galima padaryti (ir pasakyti palaiminimą) iki aušros. Jeigu ir tam nebuvo galimybių, galima dieną, bet jau be palaiminimo. O jeigu ,,Sfirat ha-Omer“ neįvykdytas per parą, tai privaloma įvykdyti sekančiomis dienomis nesakant palaiminimo.

5. Pradedant nuo antrosios savaitės atskaičiuojant reikia pasakyti ne tik dieną, bet ir savaitę.

6. Prieš sakant palaiminimą, reikia žinoti kokią dieną reikia ištarti.

7. Tas, kuris abejoja, kad praeitą naktį atliko ,,Sfirat ha-Omer“, ir ateityje turi teisę skaičiuoti dienas bei sakyti palaiminimą.

8. Kai atėjus sutemai žmogaus paklausia: ,,Kokia šiandien diena po omero aukojimo?“, jis turėtų atsakyti (jeigu jis pats dar neatliko ,,Sfirat ha-Omer“): ,,Vakar buvo…diena“. Jeigu jis atsakys, kad ,,šiandien…diena“, jam tai bus užskaityta kaip ,,Sfirat ha-Omer“ ir jis vėliau ,,minjane“ negalės sakyti palaiminimo.

9. Įprasta, kad nuo saulėlydžio iki ,,Sfirat ha-Omer“ atlikimo nei vyrai, nei moterys nedirba. Likus pusvalandžiui iki saulėlydžio neruošiama net ir nedidelė trapeza. Jeigu ji buvo pradėta – turi būti nutraukta.

10. Kai vykdomas ,,Sfirat ha-Omer“, tradiciškai yra laikomasi kai kurių gedulo elementų taip prisimenant apie tai, kad būtent šiuo laikotarpiu antrajame mūsų eros amžiuje nuo maro mirė 24 000 rabio Akivos mokinių ir visam žydų tautos dvasiniam gyvenimui iškilo grėsmė. Vykdant ,,Sfirat ha-Omer“ yra paisoma šių draudimų:

– nevyksta vestuvės, bet galimos sužadėtuvės (reikia susilaikyti nuo grojimo muzikiniais instrumentais ir šokių) ir piršliavimas;

– nedraudžiama organizuoti trapezas garbingiems svečiams ir pan., tačiau negrojama muzikiniais instrumentais ir nėra pernelyg linksminamasi;

– iki Šavuoto šventės pradžios nesikerpama. Tačiau arčiau vakaro turi teisę moel (hebr. ,,apipjaustantis“), sandak ir sūnaus tėvas berniuko apipjaustymo išvakarėse.

11. Įprasta 49 dienas studijuoti 49 puslapius turintį Soto traktatą – po vieną puslapį per dieną.

12. Vykdant ,,Sfirat ha-Omer“, kiekvieną Šeštadienį įprasta studijuoti vieną Mišnos Avot traktato dalį. Be to, sekančius Šeštadienius iki Roš-Ašano kartojama po vieną iš šešių šio traktato dalių.

13. Ijaro mėnesio 14 d. – Pesachas-Šeini (,,Antrasis Pesachas“). Tais laikais, kai Jeruzalėje stovėjo Šventykla, šią dieną Velykų auką turėjo atnešti tas, kuris dėl kažkokios pateisinamos priežasties to negalėjo padaryti švenčiant ,,pirmąjį Pesachą“, tai yra Nisano mėnesio 14 d. Šiuo metu Pesachas-Šeini turi labai didelę moralinę prasmę primindamas, kad nieko nėra netenkama nesugrąžinamai.

14. Ijaro mėnesio 18 d. – ,,Sfirat ha-Omer“ 33-oji diena, turi pavadinimą – Lag-Baomer. Skaičius ,,33“ žydų raidėmis reiškia ,,lamed“ ir ,,gimel“ – sutrumpintai ,,lag“. Iš čia ir šios dienos pavadinimas.

Lag-Baomer išsiskiria iš visų ,,Sfirat ha-Omer“ dienų: šią dieną reikia kaip galima daugiau linksmintis iškiliausio visų laikų kabalisto, knygos ,,Zohar“ autoriaus rabi Šimono bar Jochajaus (arba bar Jochajaus – sutrumpintai Rašbi) garbei. Lag-Baomer dieną vyksta vestuvės ir leidžiama kirptis.

Izraelyje naktį į Lag-Baomer įprasta rabi Šimono bar Jochajaus garbei uždegti laužus, o dieną vykti į Meroną, kur jis palaidotas. Prie jo kapo meldžiamasi, dainuojama, šokama ir linksminamasi.

15. Sivano mėnesį, paskutinįjį Šeštadienį prieš Roš – Chodešą (jaunaties dieną), po prasidedančio naujo mėnesio palaiminimo, skaitoma malda ,,Tėvas mielaširdingas“.

16. Sivano mėnesio 1-12 d. neskaitomas ,,Tachanunas“. Pradedant Sivano mėnesio 3-ąja leidžiama kirptis, tačiau laikantis Kabalos, to nepriimta daryti iki Šavuoto šventės išvakarių. Bet jeigu šventės išvakarės iškrinta Šeštadienį, kirptis galima išvakarėse – penktadienį.


Šaltinis: ru.chabad.org.

Nuotrauka: iš ru.chabad.org.


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.