Pakalbėkime apie…penktadienį, 13-ąją

Su šia diena susieta daug prietarų, liaudiškų legendų ir baimių. Net ir šiuolaikinio žmogaus pasąmonėje susiformavo su šia diena susieti nemalonūs pojūčiai ir įsitikinimai. Bet ar tikrai ji tokia bloga?


Žydų tradicijoje ,,blogų“ skaičių nėra. Visi jie ,,geri“, o kai kurie – ,,labai geri“. Štai paskutiniesiems ir priskiriamas skaičius 13.


13 metų – tai žydų berniukų bar-micvos [aramėjų k. – priesako sūnus] amžius. Tai amžius, kada pagal žydų įstatymus vaikas tampa suaugusiu ir pradeda studijuoti Torą bei Talmudą. Po 13-ojo gimtadienio berniukas tampa atsakingu už savo poelgius, mokosi būti vyru ir ruošiasi suaugusiųjų gyvenimui. Nuo šio amžiaus vaikas gali dalyvauti minjane [ne mažiau kaip 10 suaugusių judėjų draugijoje]. Išmokytas vertinti vykstančias apeigas, jaunuolis pirmą kartą gyvenime užsideda tfiliną ir skaito Torą.


13 tikėjimo principų. Žymus mokslininkas, gydytojas, išminčius Rambamas (Maimonidas) tiksliai suformulavo ir užrašė trylika judaizmo principų, kurie faktiškai yra žydų tikėjimo pagrindas. Štai jie:


1. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, kuria ir valdo visus kūrinius ir tik Jis vienas sukūrė, sukuria ir sukurs viską, kas egzistuos.


2. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, vienintelis ir niekur nėra kito panašaus į jį; ir tik Jis vienas – mūsų Dievas, buvo, yra ir bus.


3. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, bekūnis ir Jam nepriskiriamos kūniškos savybės, ir nėra nieko kito panašaus į Jį.


4. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, Jis pirmasis ir Jis paskutinysis.


5  Aš šventai tikiu, kad Kūrėjui, Kurio vardas palaimintas, tik Jam reikia melstis ir uždrausta melstis bet kam kitam, išskyrus Jį.


6. Aš šventai tikiu, kad viskas, ką pasakė pranašai – tiesa.


7. Aš šventai tikiu, kad Mozės, mūsų mokytojo pranašystės – tesiilsi jis ramybėje! – buvo teisingos, ir kad jis – pranašų viršūnė visiems, kas buvo iki jo ir bus po jo.


8. Aš šventai tikiu, kad visa Tora, esanti dabar mūsų rankose – yra ta, kuri buvo atiduota mokytojui Mozei – tesiilsi jis ramybėje.


9. Aš šventai tikiu, kad Tora nebus pakeista ir nebus kitos Toros iš Kūrėjo, Kurio vardas palaimintas.


10. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, žino visus žmonių darbus ir visas jų mintis, kaip pasakyta: ,,Kuriantis visų jų širdis – supranta visus jų darbus“.


11. Aš šventai tikiu, kad Kūrėjas, Kurio vardas palaimintas, atsilygina geru tiems, kas laikosi Jo priesakų ir baudžia tuos, kurie nesilaiko Jo priesakų.


12. Aš šventai tikiu Mesijo atėjimu ir nepaisant to, kad jis delsia, aš visgi kiekvieną dieną lauksiu jo atėjimo.


13. Aš šventai tikiu, kad ateis mirusiųjų prisikėlimo valanda kai tam bus Kūrėjo valia, kurio vardas palaimintas ir Jo prisiminimas bus aukštinamas per amžius.


13 širdingumo principų – atskirų posakių apie širdingumą, yra maldose. Šios ištraukos paaiškina būdą, kuriuo Dievas valdo pasaulį, pavyzdžiui: ,,Ir atėjo Aukščiausiasis prieš jos veidą [Izraelio tautos]…Aukščiausiasis – gailestingas ir širdingas, kantrus ir didingas labdarystėje ir tiesoje, saugantis gailestį tūkstančiams ir atleidžiantis kaltę, nusikaltimą ir nuodėmę…“


Penktadienis žydų tautai – džiaugsmo diena, nes jo vakarą prasideda Šabas – diena, kurią įprasta džiaugtis, šlovinti Aukščiausiąjį ir mėgautis užtarnauta poilsio diena.


Tad, pamatę kalendoriuje penktadienį, 13-ąją, prisiminkite tautą, kuriai tai viena iš sėkmingiausių ir laimingiausių dienų metuose.


Šaltinis: ujew.com.ua.


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.