Nepaprastastojo ir įgaliotoje Izraelio valstybės ambasadoriaus Lietuvoje J. E. Amir Maimon vizitas Zarasų rajone

2017 m. rugpjūčio 2 d. Zarasų rajone su vizitu lankėsi nepaprastasis ir įgaliotasis Izraelio valstybės ambasadorius Lietuvoje Jo Ekscelencija Amir Maimon, lydimas ambasadoriaus asistentės Anos Maizel.

Vizito metu buvo lankytasi ne tik žinomose rajone lankytinose vietose. Garbingas svečias pagerbė savo tautiečių atminimą Zarasuose, Kauno gatvėje ir Šaltupės skersgatvyje esančiose senosiose kapinėse, Holokausto aukų vietoje Krakynės miške (Degučių seniūnija), Dusetose prie paminklinio ženklo buvusiai iki 1941 m. rugpjūčio 26 d. žydų bendruomenei atminti ir Antalieptėje susitiko su antalieptiškiais, žydų istorijos video liudytojais.

Vizito metu J.E. ambasadorių Amir Maimon lydėjo Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas ir jo pavaduotojas Arnoldas Abramavičius.


Nuotraukose:


J.E. ambasadorius Amir Maimon ir Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas Zarasų senosiose žydų kapinėse (Kauno gatvė).

Iš kairės į dešinę: J.E. ambasadorius Amir Maimon, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas ir jo pavaduotojas Arnoldas Abramavičius Zarasų senosiose žydų kapinėse (Šaltupės skersgatvis).

J.E. ambasadorius Amir Maimon Holokausto aukų vietoje Krakynės miške (Degučių seniūnija).

Iš kairės į dešinę: Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, Dusetų klebonas kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, J.E. ambasadorius Amir Maimon, paminklinio ženklo pastatymo iniciatorė Marija Varenbergienė, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys Dusetose prie paminklinio ženklo buvusiai miestelio žydų bendruomenei atminti.

Susitikimas Antalieptėje. Stovi iš kairės į dešinę: Antalieptės seniūnas Arvidas Saulius, Jorūnė Zabielienė, buvusios Antalieptės žydų bendruomenės atminimo renginių iniciatorė Olga Raugienė, J.E. ambasadorius Amir Maimon, Rimutė Mazūraitė – Šapolienė, Halina Striškienė, Aušra Bukienė, Vincas Kibirkštis. Sėdi iš kairės į dešinę: Antalieptės žydų istorijos video liudytojai: Algirdas – Izidorius Čiegis, Elena Čiegienė, Janina Mieželienė, Aleksandra Kuzmienė, Purvynės ir Naršėnų kaimų seniūnaitė Danutė Rubliauskienė ir Vytautas Zabiela.

 

zarasu-zydai.lt informacija.