Mokytoja, Zarasų krašto Garbės pilietė Jadvyga Vida Žilinskienė

J. V. Žilinskienė domėtis Salako krašto istorija pradėjo dar vaikystėje. Apie tai ji sakė:

,,Aš apie tai dažnai pagalvoju ir randu tik vieną atsakymą: ko gero, tai įgimta iš mano šeimos. Tėvai, o ypač tėtis, labai domėjosi praeitimi, mėgo įsigyti retus daiktus ir didžiavosi juos turėdamas. Jam visada viskas buvo įdomu. Tad neabejoju, kad tokios manęs pagrindas – tik mano šeima.“

Mokytojos surinkta kraštotyros medžiaga kelia didelę pagarbą. Kruopščiai aprašyti kaimai, amatai, bažnyčia, žmonės, pokaris. Viskas atskiruose aplankuose, su nuotraukomis, kurios taip pat aprašytos. J. V. Žilinskienė tarsi žmogus – muziejus, visą gyvenimą rašantis savo krašto istoriją. Tiesiog neįtikėtina – vienas žmogus gali tiek daug padaryti, tarsi kokios įstaigos padalinys ar net visa įstaiga.


Parengta pagal Vidos Girininkienės ,,Aš ir dabar jaučiu didelę kaltę…“(knyga ,,Salako kraštas“, 2012, psl. 371-372).


J. V. Žilinskienė gimė 1926 m. gruodžio 14 d.

Yra surinktos jūrų augalijos ir gyvūnijos kolekcijos, vadinamos ,,Jūrų muziejumi“, savininkė, pristatytoja bei Sartų ir Gražutės regioninio parko savanorė.

2005 m. įteiktas Garbės ženklas ,,Už nuopelnus Salako kraštui“.

2008 m. tapo Zarasų rajono savivaldybės įsteigtos kultūros ir meno premijos laureatė.

2015 m. apdovanota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos skulptūrėle ,,Gervelė“ už reikšmingą visuomeninę ir švietėjišką veiklą aplinkosaugos srityje.

2015 m. už pasižymėjimą Zarasų rajono visuomenėje savo darbine ir aktyvia visuomenine veikla, ugdant jaunąją kartą, atliekant reikšmingą švietėjišką veiklą, ypač aplinkosaugos srityje bei už nuopelnus garsinant Zarasų krašto vardą šalyje ir pasaulyje, vystant ilgametę muziejinę veiklą suteiktas Zarasų krašto Garbės pilietės vardas.

Yra apdovanota Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Zarasų rajono savivaldybės ir kitų institucijų padėkos raštais.


Nuotraukos autorius Leonas Sadauskas.


Parengė Gražina Ragauskaitė.