„Metmenys“

Julius Šmulkštys

,,Mitai ir Lietuvos laisvinimas“, 1996, Nr. 11, 126-128 psl.

Plačiau

Saulius Sužiedėlis

,,Penkiasdešimčiai metų praėjus: lietuvių tautos sukilimo ir Laikinosios vyriausybės istorijos interpretacijų disonansai“, 1991, Nr. 61, 149-172 psl.

Plačiau

Gražina M. Slavėnienė

,,Pokalbiai apie atmintį ir ateitį: holokausto istoriografija ir ypatingi archyvai Vokietijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje“, 2001, Nr. 80, 110-126 psl.

Plačiau

Solomonas Atamukas

,,Sunkus kelias į tiesą“, Žydų holokausto Lietuvoje problemos supratimo 60-mečio proga, 2003, Nr. 83, 103-162 psl.

Plačiau