Mėnesinis savivaldybių reikalams skiriamas laikraštis ,,Savivaldybė“

Aleksandras Ružancovas, Kauno žydų kahalo išlaidos pirmo sukilimo metu

1930 Vytauto Didžiojo m. kovas, Nr. 3

Plačiau

Apie vietines žydų bendruomenes

1925 m. gruodis, Nr. 12

Plačiau

Gyventojų skaičius Lietuvoj

1923 m. spalis, Nr. 5

Plačiau

Žydų bendruomenių organizavimo klausimai

1926 m. sausis, Nr. 1

Plačiau

Lietuvos žydų partijos ir srovės

1926 m. kovas, Nr. 3

Plačiau

Iš Kauno miesto archyvo (Nepavykęs žydų ištrėmimas)

1929 m. vasaris, Nr. 2

Plačiau

Žydų maldaknygės rusų kalba

1931 m. spalis, Nr. 10

Plačiau

Žydai Kaune

1934 m. vasaris, Nr. 2

Plačiau