Litvakų Atminimo sode įamžinta Dusetų žydų bendruomenė ir rabinas Eliezeris Silveris


Dėkojame p. Daumantui Todesui, kuris Žemaitijos nacionaliniame parke įkurtame Litvakų Atminimo sode „pasodino“ septynias iš geležies kaltas obelis tose stilizuoto Lietuvos žemėlapio vietose, kuriose buvo Troškūnų, Obelių, Dusetų, Eišiškių, Simno, Alantos ir Inturkės žydų bendruomenės. Obelys skirtos ir Elenos bei Danieliaus Todesų atminimui, o miestelių pavadinimų pirmosios raidės sudaro Todesų pavardę.

Kiekvienoje iš obelų jau ,,sunoko“ obuolys, skirtas pristatomoms naujoms žydų bendruomenėms. Dusetų obuolys primins rabiną Eliezerį Silverį.

Daugiau apie rabiną Eliezerį Silverį rasite čia.


Nuotraukos ir informacija iš Jakovas Bunka Charity and Sponsorship Fund.


Pateikė Gražina Ragauskaitė.