Lisovas Aleksandras Genadjevičius

Lisovas

Gimė 1959 m. liepos 7 d. Šiučino mieste, Grodno srityje, Baltarusija.

Vitebsko (Baltarusija) valstybinio P. M. Mašerovo universiteto docentas (nuo 1998 m. dirba visuotinės istorijos ir pasaulio kultūros katedroje).

1981 m. baigė studijas Vitebsko valstybiniame S. M. Kirovo pedagoginiame institute, 1992 m. – aspirantūrą Baltarusijos menotyros, etnografijos ir folkloro Institute. 1998 m. apgynė kandidatinę disertaciją tema ,,XIX a. – XX a. pradžios Baltarusijos dailės gyvenimas“, nuo 2004 m. – docentas. 2011-2013 m. studijavo Valstybinėje mokslinėje įstaigoje ,,Baltarusių kultūros, kalbos ir literatūros centre“ prie Baltarusijos nacionalinės mokslų akademijos (vaizduojamojo ir taikomojo – dekoratyvinio meno bei architektūros specializacija).

Daugiau negu 200 mokslinių publikacijų autorius. Tarptautinių ICCEES kongresų Tamperėje (Suomija), Berlyne (Vokietija), Stokholme (Švedija), konferencijų Rusijoje, Ukrainoje, Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Kanadoje dalyvis. Rytų Europos rusų meno ir architektūros istorikų draugijos (SHERA) bei Lisickio Tarptautinio fondo  direktorių Tarybos (Nyderlandai) narys.

Mokslinių interesų sritys: XIX – XX a. Baltarusijos vaizduojamasis menas, Vitebsko dailės mokyklos istorija, rusiško avangardo menas, Kazimiro Malevičiaus ir jo rato dailininkų, Marko Šagalo biografijos ir kūrybos ankstyvasis periodas, Elio Lisickio kūryba.


Nuotrauka iš vkurier.by.


Pagal informaciją www.vsu.by parengė Gražina Ragauskaitė. Iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.


,,Būtini patikslinimai (apie kai kuriuos J. M. Peno biografijos faktus)“