Lietuvos žydų genocido dienos paminėjimas. 2018 metai

Turmantas


2018 m. rugsėjo 21 d. Turmanto pagrindinės mokyklos moksleiviai pirmieji Zarasų rajone perskaitė nužudytų savo kraštiečių žydų pavardes. Dėkojame mokytojoms Natalijai Oginskienei ir Giedrei Mičiūnienei, kurios inicijuoja miestelio moksleivių dalyvavimą kasmetinėje pilietinėje akcijoje.

Paliktas Krakynėje vaikų sukurtas užrašas ,,Turmantas“ – iškalbingas įpareigojimas šiame miške užrašyti visų Zarasų rajone buvusių štetlų pavadinimus: Antalieptė, Dusetos, Salakas, Turmantas, Zarasai ir visiems atvykstantiems sudaryti galimybę sužinoti jų istorijas bei įamžinti žinomus Zarasų rajono Holokausto aukų vardus ir pavardes. Linkime, kad šis įpareigojimas iki 2021-jų, Krakynės įvykių 80-mečio, būtų įgyvendintas.

Rugsėjo 24 d. bus skaitomi Holokausto aukų vardai ir pavardės Dusetose, rugsėjo 30-ąją – Antalieptėje. Kviečiame dalyvauti.


zarasu-zydai.lt


KAD GALĖTUME SUVOKTI, KĄ REIŠKIA GENOCIDAS


Turmanto pagrindinės mokyklos mokytojos
Natalija Oginskienė ir Giedrė Mičiūnienė


Pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimui. Turmanto pagrindinės mokyklos 6-9 klasių mokiniai joje dalyvauja jau antrus metus.

Krakynė – tapo paskutine gyvenimo stotele: čia atgulė poilsio visų Zarasų rajono štetlų žydų dauguma.

Šiandien tokia graži – rudens nuauksinta diena byloja atmintį: mokiniai skaitė Turmanto žydų vardus, kiekvienas padėjo po atminties akmenėlį, atsivežtą iš jų gyvenamosios vietos. „Atminties žudymas yra nusikaltimas. Už jį baudžia ateinančios kartos“ – teigė žydų rašytojas Sergejus Kanovičius. Krakynėje skambantys vardai sujungė visus – gyvuosius ir mirusiuosius į vieną didelę bendruomenę – kaip tuometinėje Lietuvoje.

Krakynėje palikome molines raides – TURMANTAS, papuoštas įvairia žydų tautos simbolika (labai mieli mokinių darbeliai). Kiekvienas, čia apsilankęs, pagerbdamas šios tautos atminimą, žinos ir matys, kad čia ir Turmanto žydų amžino poilsio vieta.

Sustojome Dusetose – aplankėme nuostabų Sartų regioninį parką, Dailės galeriją, paskui – Antazavės Dvarą (muziejininkė Vilma Mickutė papasakojo apie dvaro istoriją, apžiūrėjome parodėlę), Bažnyčią….

Šiandien mes galime keliauti ir džiaugtis gyvenimu. Mes galime mylėti ir tikėti. Visa tai – kad galėtume palyginti ir suvokti, ką reškia laisvė ir prievarta, kad suvoktume, ką reiškia Genocidas…Dusetos


2018 m. rugsėjo 24 d. Kazimiero Būgos bibliotekoje pirmą kartą Dusetose buvo organizuota pilietinė akcija ,,Vardai“, kurią organizavo dusetiškės Kazimiero Būgos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Vanda Normantienė ir visuomenininkė Marija Varenbergienė.

Mūsų paruoštuose Zarasų rajone buvusių penkių štetlų Holokausto aukų sąrašuose įrašytos ir 648 Dusetose ir kitur gyvenusių dusetiškių žydų pavardės, kuriuos sudarėme remdamiesi saugomais Jad Vašem centre Izraelyje liudijimais bei sunaikintų žydų knygomis. Kraštiečiai dusetiškiai žydai buvo nužudyti 1941-1944 m. skirtingose Lietuvos ir už jos ribų žudymo/kalinimo vietose. Tikslus Dusetose gyvenusių iki 1941 m. rugpjūčio 26 d. įvykių Krakynės miške (Degučių seniūnija, Zarasų rajonas) žydų skaičius nėra žinomas.

Dusetiškių Holokausto aukų vardų ir pavardžių skaitymas buvo pradėtas ,,Vergų choro“ arija iš Dž. Verdžio operos ,,Nabukas“. Ją skaitymų dalyviai išklausė stovėdami.

Svarbu tai, kad skaitymuose Dusetose dalyvavo ne tik žydų gyvenimą štetle bei 1941 m. vasaros įvykius jame mačiusios garbingo amžiaus liudininkės bei miestelėnai, bet ir Kazimiero Būgos gimnazijos moksleiviai – jaunesnioji šio miesto karta.Nuotraukos Vilijos Visockienės.


Pagal Vilijos Visockienės informaciją parengė Gražina Ragauskaitė.


Kiekvienas turi savo vardą


,,Kiekvienas žmogus turi vardą/ duotą jam Dievo/ ir motinos bei tėvo“, – rašė Zelda Šneerson-Miškovskaja. Tai ypatingai jautriai pergyveno dalyvaujantys pilietinėje akcijoje ,,Vardai“ antalieptiškiai, kurie 2018 m. rugsėjo 30-ąją susirinko į trečiuosius nužudytų Holokausto metu kraštiečių žydų vardų ir pavardžių skaitymus Antalieptėje.


Jau trečią kartą Antalieptės bažnyčioje vykstančiose Šv. Mišiose melstasi ir už slėpusius žydus žinomus Zarasų krašto žmones:


Kazimierą ir Salomėją Kondelevskius, gyvenusius Yliškės kaime, Turmanto seniūnijoje. Pagal Geto kovotojų namų archyvo duomenis Kazimieras ir Salomėja slėpė Movšinzonų šeimą ir buvo pristatyti ,,Pasaulio teisuolių“ vardams gauti,

Karolį Mikutavičių, gyvenusį Zarasuose, Malūno gatvėje,

Josifą Laurenčiką, Dusetų kun. kleboną, kuris surasdavo žydams prieglobstį parapijiečių ūkiuose,

Kun. Petrą Rauduvę, Degučių Šv. Antano bažnyčios rektorių,

Aldoną Radzevičienę, Radzevičių (vardas nežinomas) ir Vytautą Kadzevičių (gali būti Vytautas Radzevičius) iš Salako,

Oną Gruodytę-Alaunienę iš Gerveliškių kaimo, Salako seniūnijos, 1999 m. balandžio 14 d. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotą Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi,

Joną Kirdeikį, Praną Vapsvą – šeimai pareikšta Simono Vyzentalio centro padėka, Moniką Vapsvienę, Joną Saiminską, Juozą Skardinską, Vincą Pūrą, Justiną Kirdeikį, Kazį Rudoką ir M. Jakavonį, gyvenusius Padusčio kaime, Antalieptės seniūnijoje,

Paulį Ašako, gyvenusį Rimšiškių vienkiemyje, Zarasų seniūnijoje.


Parengė Gražina Ragauskaitė.