Lietuvos kariuomenės savaitinis laikraštis ,,Karys“

1920 m. spalio 23 d.

Plačiau

,,Lietuvos gydytojų statistika“

1921 m. lapkričio 10 d.

Plačiau

,,Vilniaus žydai nedalyvaus rinkimuose į Seimą“

1921 m. lapkričio 24 d.

Plačiau

,,Iš Klaipėdos krašto“

1922 m. vasario 16 d.

Plačiau

,,Lietuvos Piliečiai!“

1922 m. vasario 23 d.

Plačiau

,,Sportas“

1922 m. birželio 23 d.

Plačiau

,,Žydų pogromas“

1922 m. liepos 14 d.

Plačiau

„Iš žydų istorijos Vilniaus krašte“

1922 m. spalio 6 d.

Plačiau

,,Seimas“

1923 m. birželio 1—6 d.

Plačiau

,,Tikybos Lietuvoj“

1924 m. liepos 31-rugpiūčio 6 d.

Plačiau

,,Emigracija Amerikon“

1924 m. lapkričio 13-19 d.

Plačiau

,,Lietuvos gyventojų užsiėmimų suskirstymas“

1925 m. kovo 5-11 d.

Plačiau

,,Lenkų sufalsifikuota statistika“

1925 m. rugpjūčio 6 -13 d.

Plačiau

,,Pažymėtini įvykiai. Balandis“

1926 m. balandžio 21 - 27. d.

Plačiau

,,Rinktinės žydų apysakos“

1931 m., Nr.13.

Plačiau

,,Lietuvos kariuomenės kariams-žydams paminklų atidengimas“

1928 m. lapkričio 16-22 d.

Plačiau

,,Susiorganizavo Lietuvos kariuomenės atsargos kariai žydai“

1934 m., Nr.7

Plačiau

,,Žydų karių suvažiavimas“

1934 m., Nr. 10

Plačiau

,,Žydai sportininkai rengiasi“

1935 m., Nr. 5

Plačiau

,,Kaip rusai norėjo Lietuvą paversti pelenais“

1935 m., Nr. 7

Plačiau

,,Graži karių žydų auka“

1936 m., Nr. 22

Plačiau

,,Žydai iškilmingai palydi savo tautybės naujokus“

1937 m., Nr. 45

Plačiau

,,Žydai smerkia viešą rusų kalbos vartojimą“

1937 m., Nr. 45

Plačiau

,,Žydai, atsargos kariai, įteikė pulkui šautuvą“

1938 m., Nr. 8

Plačiau

„Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, Sąjungos penkmetis“

1938 m., Nr. 43

Plačiau