Leokadija Lukošiūnaitė – Malcienė

Gimė 1935 m. Gyvena Dusetose.

Manau, polinkį į vienokią ar kitokią veiklą žmogus atsineša ateidamas į šį pasaulį. Vienus traukia sportas, kitus muzika, gamta, istorija…Mokytoja ir rašytoja Leokadija Lukošiūnaitė – Malcienė nuo pat vaikystės domisi literatūra ir kuria. Jau pradinėje mokykloje rašė eilėraščius, redagavo sienlaikraščius, rašė prozos kūrinėlius. Šis pomėgis išliko iki šiol.

Beveik keturias dešimtis metų atidavusi mokyklai, ji tebelieka darbšti ir kūrybinga. Dirbdama mokykloje rašydavo scenarijus įvairiems renginiams, scenos vaizdelius ir vaidinimus vaikams, o pamokų planų sąsiuviniuose labai dažnai atsirasdavo eilėraščių posmai ir vaizdingi posakiai. Jos pedagoginiai skaitiniai buvo talpinami straipsnių rinkiniuose, rajoninė ir šalies spauda publikavo straipsnius, humoreskas, vaizdelius, bet apie autorinę knygelę sovietiniais laikais  nedrįso svajoti. Pirmąją autorinę, vaizdelių ir novelių rinkinį ,,Takažolės ašara“, išleido 1997 m. Vėliau sekė apsakymų rinkinys ,,Dūmas virš gryčios“ (Utena, 1998). Tais pat metais tapo Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos nare. L. Malcienė yra jau išleidusi per penkiolika autorinių knygų. Už kūrybą pelnė ne vieną apdovanojimą, o 2010 m. buvo apdovanota Zarasų savivaldybės įsteigta poeto Felikso Jakubausko literatūrine premija už indėlį populiarinant Zarasų kraštą ir jo žmones.

Visą gyvenimą aktyviai dalyvauja  Dusetų kultūriniame gyvenime, buvo viena iš iniciatorių prie Kazimiero Būgos bibliotekos organizuoti literatų klubą, kuriam ir skambų vardą parinko –  ,,Atgaiva“.1


1Elena Gaižiuvienė, Dusetų Kazimiero Būgos bibliotekos vedėja, Kūryba – jos gyvenimo būdas, 2015 m. lapkričio 5 d., voruta.lt.


Nuotraukos autorius Alvydas Stauskas, voruta.lt.


Ištraukos iš knygos ,,Dusetos“. Dusetų žydai