Lag baOmer

Ijaro mėnesio 18 d. švenčiamos šventės tradicija siekia laikus kai dar buvo Jeruzalės Šventykla. Hebrajų kalbos žodis ,,omer“ reiškia ,,pėdas“, o dar – tai byrančių kūnų matas.  Senovėje manyta, kad tai pakankamas grūdų kiekis vienam žmogui per dieną.

Antrąją Pesacho dieną į Šventovę buvo privalu atnešti auką, o būtent – naujojo derliaus miežių pėdą. Tai buvo pirmasis omeras. Sekantį rytą Dievui skirdavo maldą apie derlių. Pradėdavo ,,omero dienų“ skaičiavimą: iš viso 49 dienas nuo Pesacho iki Šavuoto, pagal dienų skaičių nuo išsivadavimo iš Egipto nelaisvės – iki Toros gavimo. Kiekviena skaičiuojama diena turi savo eilės numerį.


Kodėl skaičiuota nuo Pesacho antrosios nakties?

Nes išminčiai manė, jog Egipto vergovės metu žydai puolė iki 49 nešvarumo lygio. Todėl ir reikia nuo Pesacho pradžios atskaičiuoti 49 dienas (50-ąją švenčiamas Šavuotas – Toros gavimo šventė), kad pakilti į pirminį lygį ir tik tada žydai gavo Torą.


Kodėl tai tragiškos dienos?

Nes tai atmintis apie Bar-Kochbos sukilimo pralaimėjimą, o taip pat 24000 rabino Akivos mokinių, kurie mirė laikotarpiu tarp Pesacho ir Šavuoto švenčių.


Kodėl Lag baOmer taip vadinamas?

Nes ,,lag“ – dvi hebrajų kalbos raidės ,,lamed“ ir ,,gimel“, kurių skaičiaus reikšmė – 33. Ir tai tikrai trisdešimt trečia omero atskaitymo diena.


Kodėl šią dieną, skirtingai nuo kitų omero dienų, galima džiaugtis?

Ši diena yra rabino Šimono (jis buvo vienas pagrindinių rabino Akivos makinių) mirties diena ir pasak legendos jis tądien linksminosi, nes kaip pats sakė: ,,Aš visas savo gyvenimo dienas troškau pamatyti šią dieną.“


Ypatinga Lag baOmer laužo šviesa


Manoma, kad žmogus vis iš naujo gimsta tol, kol neatlieka visą savo misiją. Rabino Šimono mokiniams buvo duota užduotis knygoje „Zohar“ aprašyti visą jų nueitą dvasinį kelią tam, kad kiekvienas žmogus galėtų jį pakartoti. Rabinas Šimonas – žmogus legenda. Būtent todėl ši diena yra ne gedulo, o laimės ir džiaugsmo diena, kuria švenčiama didingo žmogaus didelio darbo pabaiga. Paliktos knygos pavadinimas reiškia ,,šviesa“, tad kiekvienas iš tūkstančių Lag baOmer dieną uždegtų laužų – rabino Šimono perduotos šviesos simbolis.


Kai kurie faktai apie Lag baOmer šventę


1. Epidemijos pabaiga

Talmude pasakojama apie epidemiją, kuri prasidėjo pirmąją savaitę tarp Pesacho ir Šavuoto. Ši nelaimė nusinešė garsiojo išminčiaus rabino Akivos mokinių gyvybes, nes ,,jie veikė nepagarbiai vienas kito atžvilgiu“. Lag baOmer dieną epidemija pasibaigė.


2. Kabalą į mases

Per Lag baOmer prisimenamas II amžiaus išminčius ir knygos „Zohar“ autorius rabinas Šimonas Bar Johanus. Jis buvo pirmasis, kuris kitiems papasakojo apie paslėptą Toros prasmę, žinomą kaip Kabala. Prieš mirtį rabinas Šimonas paprašė Lag baOmer dieną minėti kaip šventinę.


3. Valgomi kietai išvirti ir svogūnų lukštais nudažyti kiaušiniai

Šis paprotys turi dvejopą  Lag baOmer prasmę. Kiaušiniai simbolizuoja gedulą dėl rabino Šimono mirties, tačiau nudažytų kiaušinių spalva primena šventę ir apie tai, kad reikia džiaugtis didžiojo išminčiaus gyvenimo ir jo mokslo garbei.


4. Einama pasivaikščioti į parkus.


5.Šaudymas iš lankų

Ši tradicija skirta išminčių pasakojimui apie tai, kaip rabinas Šimonas per visą savo gyvenimą taip ir nepamatė vaivorykštės danguje – Dievo pažado apie tai, kad potvynis daugiau niekada nepasikartos simbolio. Rabino Šimono nuopelnus gynė visas pasaulis, padaręs vaivorykštės pasirodymą nereikalingu.


6. Apšviesti!

Labai senas paminėjimas apie uždegamus laužus priklauso Mišnos komentatoriui rabinui Ovadia iš Bertinoro. Dabar dideli laužai – Lag baOmer šventės simboliai.


7. Išsiruošti į kelionę

Į Merono kaimą prie rabino Šimono Bar Johanuso kapo žmonės atvažiuoja iš viso pasaulio ir Izraelio. Paskutiniais metais ten atvažiuoja apie 300000 žmonių.


8. Garsių žydų išminčių kapų lankymas

Be rabino Šimono kapo, yra tradicija lankyti viso pasaulio garsių žydų lyderių ir išminčių kapus. Tai susieta su kabalistiniu mokymu pasak kurio visų garsių išminčių sielos yra susietos viena su kita.


9. Pirmasis kirpimasis

Iki trijų metų žydų berniukams plaukai nekerpami. Jeigu gimimo diena tenka Omero atskaitos laikotarpiui, kada kirptis draudžiama, tai būtina susilaukti Lag baOmer šventės – šią dieną plaukus kirptis galima.


10. Išeiti į gatves!

Liubavičių Rebe rabinas Menachemas M. Šneersonas pakvietė vaikus dalyvauti žydų vienybės demonstracijose ir paraduose.


Šaltinis: jewish-secret.com, stmegi.com.

Nuotrauka iš imrey.org.


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.