Karlo Jėgerio raportas

Karlo Jėgerio raportas – kruvinoji pirmojo žydų genocido Lietuvoje laikotarpio 1941 m. birželio – lapkričio mėn. statistika, kurioje skaičiuoti jos teritorijoje nužudyti piliečiai – žydų tautybės žmonės. Viename iš straipsnių apie šį raportą rašoma:

 ,,Neseniai [2011 m. – G. R.] vokiečių istorikas Wolfram Wette pateikė Karlo Jėgerio biografiją, kurioje pateikiama informacija apie tai, kaip Jėgerio raportas tapo prieinamas Vakarų istorikams ir baudžiamosios justicijos institucijoms (Wolfram Wette (Wolfram Wette, Karl Jäger. Mörder der litauischen Juden, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2011, psl. 28-29):

,,Įdomi yra Jėgerio raporto kilmės istorija. 1945-1949 m. jis dar nebuvo pasiekiamas vokiečių karo nusikaltėlius teisusiam Niurnbergo kariniam tribunolui. Viena iš penkių šio raporto kopijų per karą, 1944-aisiais, pateko į Sovietų Sąjungos rankas, bet iš pradžių apie šį faktą nutylėta. Tik 1963 m. Sovietų Sąjungos Užsienio reikalų ministerija perdavė šį unikalų dokumentą tuometinės Vokietijos Federacinės Respublikos pareigūnams, o tiksliau Nacionalsocialistinių nusikaltimų tyrimo Krašto teisminės administracijos centriniam biurui Ludvigsburge. Ten dokumentas buvo išsamiai išnagrinėtas ir pripažintas autentišku.“

Ant paminklo Krakynės miške (Degučių seniūnija, Zarasų rajonas) užrašyta, kad šioje vietoje 1941 m. rugpjūčio 26 d. nužudyta 8000 žydų, K. Jėgerio raporte – 2569 žmones: 767 žydai, 1113 žydžių, 687 žydų vaikų ir 2 komunistai – lietuvis ir rusas.

Iš Jad Vašem archyvuose esančių liudijimų ir fizinio asmens pateikto artimųjų sąrašo yra žinomos 2430 Holokausto aukos, kurių gimimo vieta – Zarasų rajonas (žūties vietos ne tik jame). Paliudytos 68 – Antalieptės, 648 – Dusetų, 5 – Grybinės, 1 – Imbrado, 11 – Mukulių, 2 – Rokėnų, 768 – Salako, 196 – Turmanto ir 731- Zarasų miesto aukų pavardės, vardai, gimimo metai, žinota veikla.

8000 aukas liudijančio dokumento, jo fragmentų, pasakojimų, galinčių paneigti J. Jėgerio raporto duomenis rasti nepavyko.

Galimai K. Jėgerio raporto fragmentą, kurį pateikiame, pavyko užtikti peržiūrint publikuojamus gausius Holokausto video archyvus, tarp vokiečių kareivių filmuotų siužetų. Atkreipiame dėmesį, kad pateikiamame fragmente suminė aukų klaida, kuri, galimai, buvo ištaisyta verčiant dokumentą į kitas kalbas.


Parengė Gražina Ragauskaitė, iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.