Jakovas Šechteris

Gimė 1956 m. Odesoje (Ukraina). Gyveno Vilniuje ir Sibire, nuo 1987-ųjų gyvena Izraelyje.

J. Šechteris daugelio Izraelyje ir Rusijoje publikuotų knygų autorius, poezijos almanacho ,,Didžiojo Tel Avivo poetai“ sudarytojas, J. Nagibino premijos laureatas už geriausią 2009 m. Izraelyje išleistą prozos knygą. 1997 m. kartu su bendraminčiais įsteigė Tel Avivo literatų klubą.

J. Šechterio kūriniai išversti į hebrajų, anglų, prancūzų ir nuo šiol į lietuvių (publikuojama svetainėje) kalbas. Jo pasakojimai įtraukti į pasaulinę mistinės prozos antologiją, kuri išleista anglų kalba Bostone.

,,Po puikaus Jakovo Šechterio rinkinio ,,Biskvitinių zuikių šachmatinės išdaigos“ tapo beprasmiška neigti akivaizdų faktą – jis yra vienas iš stipriausių ir įdomiausių mūsų laikų žydų rašytojų“ (P. Liukimsonas).

,,J. Šechterio proza absoliučiai originali. Bet ne tik tame jos žavesys. Aukščiausiasis apdovanojo Jakovą dideliu vaizduojamuoju talentu. Šechteriui duota aprašyti viską. Ir pažadinti būtent tą jausmą, kurį autorius nori iššaukti“ (E. Bormašenko).

,,Dažnai prisimenu Levo Tolstojaus žodžius apie tai, kad rašytojo menas – tai visų pirma mokėjimas sukurti žmogiškąjį charakterį; juk tik per charakterį galima atkurti Laiką, Epochą…

Dievo dovanotas Jakovui Šechteriui talentas sukuria ne tik žmonių charakterius, bet per juos – žydų tautos, asmeninių ir bendražmogiškų likimų charakterius. Jakovo Šechterio kūriniuose dramatiškos, o kartais ir tragiškos situacijos nėra kaimynės su humoru, o originaliai ir nedalomai susipina su jomis. Nacionaliniame humore Šechterio herojai įgauna ištvermę, kantrybę.

Savotiškose Jakovo Šechterio knygose – sava siela, sava išmintis, savas kelias į teisingumą…Ir pas skaitytoją…“ (A. Aleksinas).

J. Šechteris yra Izraelio rašytojų sąjungos ir tarptautinio PEN klubo narys.Pagal autobiografiją parengė Gražina Ragauskaitė. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.


Ištrauka iš knygos ,,Tavo tauta“ Ištrauka iš knygos ,,Meilė velnių saloje“