Įžanga

         Įžangai pasirinkome mūsų švietėjiškos veiklos partnerės Antalieptės seniūnaitės Olgos Raugienės. Dėkojame jai už nuolatinę pagalbą atskleidžiant šio miestelio (štetlo) istoriją.


         ,,Viskas bus ne taip kaip nutarsime. Viskas bus tada kai mes pasiryšime...

         Džiaugiuosi, kad šiemet rugsėjo 23-ąją Antalieptėje susirinko būrelis skirtingų kartų vietinių gyventojų ir dalyvavo šeštą kartą Lietuvoje vykusioje pilietinėje iniciatyvoje ,,Vardai“. Šiemet pirmą kartą po 75 metų nuskambėjo žinomos iš Jad Vašem centro archyvų 56 Antalieptėje gyvenusių žydų pavardės, o Šv. Mišiose – žinomos pavardės tų, kurie mirties akivaizdoje slėpė savo kaimynus žydus. Vis išgirstu tarsi priekaištą: kodėl neskaitome tremtinių, partizanų pavardžių? Viskam yra savas laikas. Mes turime tam skirtas atmintinas dienas, kai galime inicijuoti ir šių pavardžių skaitymą bei šių žmonių žygdarbiams pagerbti skirtus renginius ir aktyviai dalyvauti juose. Bet mums atrodo, kad kažkas tai turėtų padaryti...Manau, kad reikia kitko – prie vienos iniciatyvos jungtis su kita į gyvą atminties, šiandienos ir rytdienos grandinę, kurioje kuo daugiau mūsų dienų turėtų prasmės, su kuria stiprėtų teisės į gyvybę ir orumą idėjos. Ir niekam nekiltų noro vertinti, kad kažkam per daug dėmesio, o kažkam jo stinga...Kad ,,nekovotume“ kuris tam padarėme daugiau, kuris - mažiau...

         Mes turime pasiryžti savo kraštuose užrašyti ne tik žydų bei lietuvių, bet visų tautinių mažumų istorijas, nes negailestingas laikas atima tuos, kurie dar gali papasakoti, prisiminti, paliudyti...Kad tai galima padaryti, turime pavyzdžių ir Zarasų krašte...“

Europos žydų ištrėmimas, pogromai, naikinimo datos ir vietos

Plačiau

Žydų istorijos muziejai

Plačiau

Žydų istorijos centrai

Plačiau

Žydų paveldas Europoje ir pasaulyje

Plačiau