Dusetų miestelio (štetlo) planas ir jame gyvenusių sąrašas (iš Saros Veiss Slep knygos ,,Buvo Lietuvoje miestelis“)

Dusetų miestelio (štetlo) planas ir jame gyvenusių gyventojų sąrašas


Šį miestelio planą nupiešė Miša Baronas. Šajkė Glikas, Baruchas Krutas ir kiti užpildė gyventojų bei jų turėtų profesijų sąrašą.


Dus018


Мalūno gatvė (1 pusė)

1.Katalikų kapai
2.Malūnas
3.Malūniukas Rebas Elijahas Joffė ir žmona Batja-Feigė
4.Geršonas Slovas ir Taibė (Joffė)
5.Šapira Šeinė ir Šlomas (laidojimo organizatorius)
6.Ne žydų tautybės gyventojai, tarp kurių slaugytoja lietuvė Stauskienė
7.Žydų mokykla Chajenės ir Šimono Šteimanų namuose (8)
8.Chajenė ir Šimonas Šteimanai
9.Žvejys Joselis ir žmona (turėjo nuosavybės teises į Dumblynės salą?)
10.Ne žydų tautybės gyventojai
11.Žvejys Dovydas Slovas (Bradesiai)
12.Ne žydų tautybės gyventojai
13.Alteris Baronas ir Estera (Chatzkel)
14.Mišlė Kasimov
15.Akušerė Sorė-Lėja Šein; gydė ir medicininėmis taurėmis
16.Jahudos našlė Blašer Dveirla
17.Moišė-Beras Krutas ir Dvora (Kapeliušnik)
18.Lietuvio Steponavičiaus vaistinė
19.Daktaro namas
20.Ne žydų tautybės gyventojai
21.Policijos nuovada
22.Ne žydų tautybės gyventojai, įskaitant lietuvį mėsininką
23.Pirties prižiūrėtojas Berlas ir žmona Basla (nuomininkai lietuvės Uršulės namuose)
24.Moškės-Jakario (Patz) malūnas
25.Dviaukštis namas: Avrahamas Baronas; marti Sorė-Lėja (sūnaus Izako, nužudyto 1905 m. pogromo metu našlė) ir 5 jos vaikai
26.Laisvas sklypas

Maskvyčių gatvė (1 pusė)

27.Baruchas Krutas, Joselis-Šifras Zeligsonas
28.Izakas- Mošė Zeligsonas
29.Dviaukštis namas: vienoje pusėje Šepslas Krutas
30.Užeiga. Kitoje pusėje (31)
31.Chedero, t.y. žydų religinės pradinės mokyklos, mokytojas (Melamed) Avrahamas-Moše Šmidtas ir Šeinė (Zilber)
32.Siuvėjas Šneoras
33.Seserys Mišlė ir Rachelė Zilber (Levito Zilberio seserys), kurių vyrai broliai Dovydas ir Izraelis-Šaulis emigravo į Ameriką; siuvėjas Hamburgas Nahumas ir Chana (Josman)
34.Šmuelis Judelovičius ir Altė (nusipirko namą iš Bero Barono ir Šeinės Chanos (Blašer)
35.Pagrindinis šulinys
36.Viešos paslaugos ?
37.Hiršelis Blašeris ir (Musia) Jocheved (Kagan)
38.Močiutė Beilė Bobė
39.Mažoji sinagoga (anksčiau Jehošos-Velvelio Blacherio ir Feigės-Liebės namai)
40.Toros studijų namai (Beth Midrash) ir sinagoga
41.Davidas-Mordechajus Slepas ir Sara
42.Tėvas Šalomas-Beris Treitlis su dukra
43.Chaimas-Baruchas Mordechovičius

Kelias į Silvickio (?) mišką

44.Miško savininkė lietuvė Silva
45.Rabino namas
46.Sorė-Beilė Glusak

Mackevičiaus gatvė (2 pusė)

47.Sorė Airės, medžiagos dažų parduotuvė
48.Avrahamas Mordechovičius ir Hodelė (išgijimo nuo streptokoko bakterijų sukelto išbėrimo žinovai)
49.Elijas Orlinas ir Rochelė (Chatzkel)
50.Ne žydų tautybės gyventojai
51.Pirmojo žydų jaunimo judėjimo Ken Hashomer Hatzair  kuopelė Rivelio (Di Patumsiche ?) name
52.Kareivis Kopelis
53.Kailiadirbiai
54.Ne žydų tautybės gyventojai
55.Riva-Lėja Charit (Chatzkel)
56.Šaltinis
57.Siuvėjas lietuvis Pakalnis
58.Banko valdytojas Davydas Švarcas ir Leslė (Levit)
59.Siuvėja Chana-Rivla Zeligson (Burstein)
60.Našlė Pesia-Mira
61.Binjaminas Napoleonas ir Rachelė (Straus)
62.Siuvėjas Ašeris Chaitovičius
63.Žydų bankas Ašerio Chaitovičiaus name
64.Ne žydų tautybės gyventojai
65.Chonas Bermanas ir Chaja-Mala
66.Chana, Iciko-Mašecho Gliko duktė
67.Getzlis Binderis ir Rivla-Ela (Iciko-Mašecho Gliko duktė)
68.Mošė Šavrcas ir Taibė (Horovič)
69.Sorė-Lėja Šteinman ir sūnus Itckė
70.Žydų mokyklos direktorius Hilelis Švarcas ir Ela (Slep) (anksčiau gyveno Milunų šeima)
71.Chedero, t.y. žydų religinės pradinės mokyklos, mokytojas (Melamed) Mošė-Leibas Bermanas ir Bunė, kepdavo ir pardavinėdavo sausainius (kichlach)
72.Zalmanas Kaganas ir Šifra
73.Ašeris Kaganas ir Chava-Lėja (Chatzkel)
74.Avrahamas Aires ir Chana (Chatzkel)
75.Naftalis Šubas ir Itl (Zilber)
76.Avalinės viršutinės dalies paruošėjas Isakas ir Sara-Riva Zeifai (anksčiau Avrahamas-Isakas Joffė ir Chasia, kurie buvo Geršono ir Mordechajaus-Motlo Joffės tėvai, rašytojas)
77.Paminklas Nežinomam kareiviui (dabar Lietuvos Nepriklausomybės paminklas)

Akmeninio tilto (?, gatvėje buvo akmeninis/plytinis tiltas) gatvė (2 pusė)

78.Mošės-Leibo Zivo užeiga
79.Seserų Dinos ir Rašlės Glick (ištekėjusi už Chaimo Šmidto) galanterijos parduotuvė
80.Lietuvio restoranas
81.Ne žydų tautybės gyventojo parduotuvė
82.Rivos-Lėjos Charitos parduotuvė (anksčiau jos tėvo rabino Henecho Chatzkelio)
83.Lietuvio Valiulio raudonų plytų namas; audinių parduotuvė. Lietuvė Blinkienė rūsyje buvo atidariusi audinių parduotuvę
84.Žydų mokykla lietuvio Markelio name
85.Bažnyčia
86.Davatkų namas

Už tilto (už Akmeninio tilto (?) gatvės

87.Avrahamo-Mošės Silbersteino ir Chajos-Lėjos (Goland), smuklė
88.Mošė Orlinas ir Taibla (Berman)
89.Getzas Alteris
90.Totorių namuose įsteigtas getas
91.Medinis paminklas, skirtas septyniems sušaudytiems Dusetų žydams, kurie bandė pabėgti iš geto

Akmeninio tilto (?, gatvėje buvo akmeninis/plytinis tiltas) gatvė (2 pusė)

92.Kunigo namas
93.Dusetų valsčius ir teismas
94.Paštas
95.Berlas Levitas ir Rochelė
96.Mėsininkas Motlas Snegas
97.Siuvėja Beilė Hamer ir jos tėvai
98.Zakas (?)
99.Dviaukštis namas: Šneoras-Jakovas Poritzas ir Rochelė-Lėja (Zilber); galanterijos pardavėjas; lietuvio Tilindažio siuvykla; tuščias plotas
100.Dviaukštis namas: vaistininkas Chaimas-Aronas Šeinas ir Sorė-Nechama, rabino Bunimo-Zemacho Zilberio duktė. Jos brolis, žinomas rabinas Eliezeris-Silveris Zilberis emigravo į JAV
101.Benas-Zionas Segamas ir Itlas (Zizmeris)
102.Emanuelis Slepas ir Chaja-Zipė (Chatzkel); prekių iš odos parduotuvė; Mišos Slepo foto studija
103.Mošė Levitas ir Chasja-Lėja (Meler); audinių parduotuvė
104.Dovydo našlė Chaja-Sorė Toker; kepykla
105.Pagalvių ir antklodžių siuvėjas Duškė
106.Etkė Šneideris ir šeima
107.Barolskis Alteris ir Dvora (Levit); parduotuvė; žemutiniame aukšte: siuvėjas lietuvis Stankūnas
108.Laikrodininkas Šimonas Levitas ir Chaja-Fruma; parduotuvė
109.Chasios-Lėjos Levit audinių parduotuvė
110.Naftalio Šubo prekių iš odos parduotuvė
111.Seserų Michlės ir Rochelės Zilber (Levit) parduotuvė
112.Hilelis Gordonas ir Chjėnė
113.Dviaukštis namas: Josefas Melamedas ir Henja (Levit); batsiuvys Aronas Glikas ir Chana; II aukštas: gyvenamosios patalpos ir dirbtuvė; I aukštas: avalinės parduotuvė
114.Aba-Šijė Visakolskis ir Lota (Černomordik)
115.Zalmanas Poresas ir Rivka (Glick, Bertchiko Slovos našlė)
116.Freidlės ir Sorės-Minos, Jankelio Levito ir Chajos-Dobrės (Glick) dukterų statybinių prekių parduotuvė
117.Meiras (Orja) Cirlinas ir Michlė (Levit); parduotuvė. (Meiras palaidotas Tiberijo mieste (Izraelis)
118.Mošė ir Klara, Lipos-Keilės vaikai, linų pirkliai
119.Advokatas Bernsteinas-Eberis Lavjeris ir Civė-Bašė (Levit), audinių parduotuvė
120.Rochelės Levit parduotuvė
121.
122.Dviejų seserų galanterija
123.Binderio Getzlo statybinių prekių parduotuvė
124.Izraelis Josmanas ir Freidlė (Slovo)
125.Josmanas-Nahumas Abas ir Hodlė
126.Seserys Cipė ir Itė; siuvo korsetus
127.Jankelis-Mošė Glikas ir dukterys Dina ir Rusla
128.Chaja-Henė Levit ir duktė Chantė, parduotuvė
129.Meikės (Meiro) kirpykla, sūnus (130)
130.Judelis Slepas ir Rochelė-Gitlė (Feldman)
131.Kepėjas Vulfas Feldmanas, kepykla
132.Šmuelis-Joslas Feldmanas ir Mina (Berman), parduotuvė
133.Mėsininkas Eljokimas-Elijahas Pores ir Gitkė (Baron), skerdykla/mėsininkas (?)
134.Elijahas Levitas ir Keilė
135.Batsiuvys Mošė-Motė
136.Hasidų minjanas (vėliau jame buvo įkurta žydų mokykla)
137.Chana Motė
138.Moškė-Jakaris (Patzas)
139.Elja Klemas ir Beilė (Simanovič); tėvai Abrahamas ir Hodlė

Мalūno gatvė (2 pusė)

140.Balta mūrinė pieninė. Anksčiau pastatas priklausė Zalkindui, batsiuvio Hiršo-Zeligo broliui
141.Dviaukštis namas: Chaimas-Leibas Adelmanas ir Chana-Geilė (Slep), medžiagų dažykla
142.Šimonas Poresas ir Chava (Adelman)
143.Gaisrinė
144.Motlas Veitzas ir Bašė (savininkas145)
145.Užeiga, kepykla
146.Lazeris Glikas (anksčiau gyveno Judelis Bunas)
147.Žydų mokykla rabino Eljo Joffės name, vėliau įkurtas naujas elektra varomas malūnas
148.Kalvis Elijahas-Hirša Joffė ir Itlė (Burstein)
149.Levikas Feinas ir Surlė
150.Reina (mirė gimdydama)
151.Ne žydų tautybės gyventojai
152.Pesachas-Ruvkė Skopas ir motina Raichė-Liebė (Šein), vėliau Davydas-Mordechajus Slepas ir Sara
153.Avromas-Itzė (Aronas?) Poresas ir Štirlė
154.Avramas-Manė Slepas ir Raislė

Vedantis į pirtį gatvė

155.Lazeris Glezeris
156.Pirtis
157.Chaimas (Zilberis) ir jo sūnūs (vienas iš jų vadintas Lazerkiu)
158.Mėsininkas Joelis Poresas ir Estera
159.Tušti plotai
160.Lietuvis Stalamaikis
161.Lietuvių šeima
162.Tušti plotai
163.Vienas kriaušės medis (?)
164.Rochelė-Lėja Glik
165.Ne žydų tautybės gyventojai, tarp jų lietuvis Braukilis (Braukyla?)
166.Lietuviška mokykla
167.Lietuvis Kuzmickas
168.Lietuvis Kazlauskaitis
169.Izraelis-Velvelis Glikas (anksčiau Sorės-Merės)
170.Tušti plotai
171.Darbininkai
172.Ne žydų tautybės gyventojai
173.Šaltinis
174.Žydų kapinės

Parengė Gražina Ragauskaitė. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.