Iš archyvų – privalomi įpareigojimai Dusetų žydų bendruomenei

Dirbti nepriklausomos Lietuvos valstybės gerovei buvo įpareigoti visi šalies gyventojai. Tad dalį tuometinių savivaldybių teritorijose atliekamų darbų buvo įpareigojamos vykdyti ir jų teritorijose veikusios žydų bendruomenės.

Tarp pateikiamų dokumentų – Ežerėnų apskrities nuovados policijos viršininko raštas dėl policijos arklio išlaikymo, Ežerėnų apskrities mokesnių (mokesčių – G. R.) inspektoriaus raštas dėl pajamų apskaitos ir dokumentai bei susirašinėjimas Dusetų kelių ir tilto priežiūros klausimais. 

Šiandieniniame Lietuvos gyvenime daug kalbama apie jos kelių būklę. O kaip šiuos darbus tarpukario Lietuvoje organizavo tada veikusios savivaldybės – išlikusiuose Dusetų žydų bendruomenės 1923-1924 m. archyviniuose dokumentuose.  

Įdomu tai, kad kelių priežiūrai buvo galima pasitelkti tiek gyventojus, tiek laisvai samdomus darbininkus. Kelių priežiūrą ir darbus reguliavo keli įstatymai: ,,Bendro naudojimosi kelių ir tiltų įstatymas“, ,,Privalomas įstatymas kelių ir tiltų taisymo reikalu“ ir ,,Vieškeliams ir paprastiems keliams taisyti ir laikyti taisyklės“. Pastarosiose rašyta: ,,Vieškelius, paprastus kelius ir jų tiltus, kurie bendro naudojimosi kelių ir tiltų įstatymu pavesti savivaldybėms laikyti, savivaldybės gali taisyti priverstiniu keliu arba savo lėšomis (laisvai darbininkus samdyti). Priverstinio darbo pareiga dedama valsčiaus gyventojams atsižiūrint į valdomos žemės bei miško plotą ar kitą turtą ir pelną“ (daugiau sužinosite iš pridedamo ,,Bendrojo naudojimosi kelių ir tiltų įstatymo“ ir ,,Vieškeliams ir paprastiems keliams taisyti ir laikyti taisyklių“).


Šaltiniai: www.epaveldas.lt, https://digifindingaids.cjh.org


Parengė Gražina Ragauskaitė.