Holokaustas. Žydų sušaudymas (Zarasai (t.y. Krakynės miškas) minimi sąraše – 3.03 min.) Kadrai filmuoti vokiečių kareivių.