,,Havdalach“ (Šeštadienio atskyrimas nuo šiokiadienių)

,,Havdalach“ ceremonija yra priesako ,,Atmink Šeštadienio dieną, kad ją apšviesti“ įvykdymas. Moterys taip pat turi klausytis (arba atlikti) ,,Havdalach“.

Vyno į taurę pripilama tiek, kad jis piltųsi per kraštus. ,,Havdalach“ žvakė turi turėti kelias dagtis, nes palaiminime minima ,,ugnių šviesa“, o ne ,,ugnies“. Jeigu tokios žvakės nėra, imamos dvi paprastos žvakės ir taip suglaudžiamos, kad jų liepsnos susilietų.


,,Havdalach“ vykdymo procesas:


Taurę paima į dešinę ranką ir sako ,,Havdalach“. Prieš palaiminimą, pasibaigiantį žodžiais ,,Sukūręs kvapnias medžiagas“, taurę paima į kairę ranką ir pastato ją ant stalo, o į dešinę – paima indą su smilkalais, įkvėpia jų aromato; paskui indą pastato į šalį. Po to sakoma: ,,Sukūręs ugnių šviesą“ ir prispaudus pirštus prie delno taip, kad didysis pirštas būtų paslėptas po likusiais, tiesia rankas į žvakės liepsną ir žiūri į ja apšviestus nagus bei šešėlį, kurį pirštai meta į delną. Po to dešine ranka vėl paima taurę su vynu ir sako palaiminimą ,,…Atskiręs…“


Palaiminimas:


Štai, Dievas – išsigelbėjimas mano: aš tikiu ir nesibaiminu, nes jėga mano – Dievas Viešpats ir Jam daina mano, ir Jis dovanojo man gelbėjimą. Ir su džiaugsmu jūs semsite vandenį iš gelbėjimosi šaltinių. Nuo Viešpaties mūsų gelbėjimas! Te bus tautoje Tavo – palaiminimas Tavo amžinai!


Virš vyno taurės sakoma:


Kelkitės, ponai mano! Palaimintas Tu, Viešpatie, Dievas mūsų, visatos Valdove, sukūręs vynuogių vytelės vaisių!


Virš smilkalų sakoma:


Palaimintas Tu, Viešpatie, Dievas mūsų, visatos Valdovas, sukūręs kvapnias medžiagas!


Virš žvakės sakoma:


Palaimintas Tu, Viešpatie, Dievas mūsų, visatos Valdovas, sukūręs ugnių šviesą!


Paskui sakoma:


Palaimintas Tu, Viešpatie, Dievas mūsų, visatos Valdovas, atskiręs šventą nuo šiokiadienių, šviesą nuo tamsos, Izraelį nuo kitų tautų, septintą dieną nuo šešių darbo dienų. Palaimintas Tu, Viešpatie, atskiręs šventą nuo šiokiadienių.


Sėdint išgeriamas taurėje esantis vynas ir po to sakomas palaiminimas. Į pasilikusį inde vyną įmerkiama žvakė ir užgesinama. Įprasta į šiuos vyno likučius pamerkti mažųjų pirštų galiukus ir kaip meilės šiam priesakui ženklą mirkyti vynu akių vokus. Manoma, kad tai stebuklingų savybių turinti priemonė (sgula), kuri apsaugo akis.


Informacijos šaltinis: moshiach.ru.


Parengė ir iš rusų kalbos išvertė Gražina Ragauskaitė.