Virtuali elektroninio paveldo sistema

Virtuali elektroninio paveldo sistema (VEPS) yra milžiniškas skaitmeninis lobynas, kuriamas pagal Lietuvos kultūros paveldo skaitmeninimo, skaitmeninio turinio saugojimo ir prieigos strategiją.  VEPS portalas visiems besidomintiems šiuo lobynu užtikrina greitą ir patogią prieigą prie tūkstančių meno kūrinių, knygų, laikraščių, rankraščių tekstų, žemėlapių, garso įrašų. Visa tai kartu sukuria unikalią, turtingą ir vaizdingą Lietuvos kultūros paveldo panoramą.

VEPS yra įdiegtas Vientisas istorinių vietovardžių, asmenvardžių ir istorinės chronologijos tezauras, kuris yra ne tik turtinga žinių bazė, bet ir efektyvus semantinės paieškos įrankis Virtualioje elektroninio paveldo sistemoje.

Įgyvendinant projektą ,,Lietuvių literatūros klasikos kūrinių perkėlimas į elektroninę erdvę“ buvo sukurta lietuvių literatūros klasikos kūrinių elektroninių knygų biblioteka, kartu su sukurtomis moderniomis prieigos prie elektroninių knygų priemonėmis, integruojama su portalu kaip neatsiejama VEPS dalis, tokiu būdu tapdama vieninga ir neatskiriama skaitmeninto kultūros paveldo sudėtine dalimi.


Daugiau: www.epaveldas.lt