Dr. Michaelis (Michailas) Beizeris

BeizerAba

Gimė 1950 m. Leningrade. Izraelio istorikas ir rašytojas, buvęs otkaznikas.

1973 m. baigė Leningrado politechnikos instituto Fizikos-matematikos fakultetą.

1979 m. pateikė prašymą išvykti į Izraelį, bet negavo leidimo emigruoti. Nuo šio momento įsijungė į aktyvią otkaznikų kovą už žydų teisę išvykti iš buvusios Sovietų Sąjungos, vadovavo žydų istorijos ir kultūros (1982-1987) namų seminarams, redagavo (su S. Frumkinu ir kt.) ,,Leningrado žydų almanachą“ (1983-1987), vedė ekskursijas po Leningrade esančias žydų istorines vietas (nuo 1982).

Vėliau išvyko į Izraelį. Dabar dr. Michaelis (Michailas) Beizeris yra Hebrajų universiteto žydų istorijos departamento mokslinis bendradarbis. Aktyviai dalyvauja informacinėje veikloje.

Yra knygų ,,Žydai Peterburge“, ,,Leningrado žydai 1917-1939“, ,,NVS šalių sinagogos praeityje ir dabartyje“ bei kt. autorius.

Michaelis (Michailas) Beizeris redagavo Abos Tarautos ,,Neliūdni prisiminimai apie mūsų šeimą, gyvenimą Leningrade ir kovą už išvykimą į Izraelį“ ir su  Davydu Raskinu – Irinos Antropovos ,,Uralo žydų istorijos dokumentų rinkinį“.


Parengta pagal www.berkovich-zametki.com ir http://pluto.huji.ac.il informaciją.


Iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.


Ištrauka iš straipsnio ,,Gyvenimas žydiškame miestelyje XIX-XX a. pradžioje“