Dr. Arjechas (Leo) Bechmas

Portalo jewishgen.org informacijoje apie Salaką rašoma, kad iš šio štetlo yra kilęs  įtakingos žydų sionistų partijos narys dr. Arjechas Bechmas (1877-1941). Rašoma, kad jis buvo 1900 m. ketvirtojo sionistų kongreso delegatas, aktyvus šios partijos idėjų skleidėjas ir įgyvendintojas. 1913 m. dr. Arjechas Bechmas išvyko į Erec Izraelį (Izraelio žemę) ir Jeruzalėje įkūrė pirmąjį Pastero institutą (Institut Pasteur) bei Medicinos tarybą jame. Publikavo medžiagą medicinos ir sveikatos apsaugos klausimais. Mirė 1941 metais Tel Avive.


Iš portalo researchgate.net (tai atkartojama ir kituose portaluose) apie dr. Arjecho Bechmo (informacijoje rašoma ir dr. Arieh Böhm) veiklą pavyko sužinoti daugiau. Ir nors šiek tiek skiriasi jo vardo bei pavardės rašyba, neabejojame, kad pristatomas tas pats žmogus.

Minėtame šaltinyje minima, kad 1906 m. dr. Arjechas Bechmas, tada aktyvus Charkovo miesto sionistų veikėjas, grįždamas iš Rusijos-Japonijos karo, kuriame tarnavo gydytoju, apsilankė Erec Izraelyje. Jį nustebino tai, kad čia nebuvo nei vienos bakteriologinės laboratorijos. Kiekvienas, kuris būdavo įtariamas galintis susirgti mirtina liga, turėjo keliauti į Kairą arba Konstantinopolį ir ilgalaikėje kelionėje rizikuoti savo sveikata bei gyvybe. Ieškodamas palaikymo tyrimų laboratorijai Erec Izraelyje sukurti bei galimybių įsigyti žemės būsimo instituto statybai, dr. Arjechas Bechmas kreipėsi į kai kuriuos gydytojus sionistus ir, pirmiausia, į Maksą Nordau.

1913 m. iš Rusijos emigravęs į Erec Izraelį, dr. Arjechas Bechmas Jeruzalės sveikatos biuro kovos su maliarija skyrių. 1916 m. šis skyrius buvo reorganizuotas į Palestinos Pastero sveikatos, medicinos ir biologijos institutą.

Skirtingai nuo kitų bakteriologinių institutų, Pastero institutas Erec Izraelyje buvo atsakas į visuomenės sveikatos poreikius. Jis turėjo ir politinės reikšmės. Sionistas dr. Arjechas Bechmas siekė sukurti institutą, atitinkantį šios partijos siekį vystyti paremtą moksliniu pagrindu nacionalinę mediciną. Nepaisant to, kad instituto veikloje buvo keletas sėkmingų metų ir ypatingai Pirmojo pasaulinio karo laikotarpiu, jis nepasiekė nacionalinės arba mokslinės reikšmės statuso.

Pirmojo pasaulinio karo metu dr. Arjecho Bechmo laboratorijoje gyventojams buvo kuriamos vakcinos nuo choleros, pasiutligės ir raupų, kurios naudotos ir turkų armijoje.

Nepaisant dr. Arjecho Bechmo nesėkmių, jis paruošė sąlygas kitų medikų veikloms visuomenės sveikatinimo ir bakteriologijos srityse. Jo užsispyrimas medicinos praktikoje naudoti hebrajų kalbą bei Erec Izraelyje kuriamos vakcinos buvo svarbios iniciatyvos, tęsiamos naujų laikų medicinoje.


Parengta pagal medžiagą researchgate.net.

Nuotrauka iš researchgate.net.


Parengė Gražina Ragauskaitė