Atminimo paminklas buvusiai sinagogai Dusetose

2016 m. rugpjūčio 26 d. minint prieš 75-erius metus Krakynės miške (1941 m. rugpjūčio 26 d., Degučių seniūnija, Zarasų rajonas) sušaudytų Zarasų krašto žydų atminimą, atidengtas Atminimo paminklas Dusetų miestelyje (štetle) stovėjusiai žydų sinagogai. Jo sukūrimą inicijavo Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka,  pritariant ir remiant Zarasų rajono savivaldybei ir Dusetų seniūnijai. Dėkojame Dusetų seniūnui Sauliui Kėbliui ir visiems prisidėjusiems prie Dusetų miestelio (štetlo) žydų atminties įamžinimo.

Paminklą atidengė Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas ir Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas. Užrašas  Atminimo paminkle (hebrajų ir lietuvių kalbomis): „Šioje vietoje stovėjo sinagoga. Čia nuo XVIII amžiaus meldėsi Dusetų žydai.“

Renginyje dalyvavo Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, mero patarėjas Vilhelminas Kuzmickas ir administracijos direktorius Ramūnas Keršys, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algimantas Dumbrava, Onutė Valiukevičiūtė, Emanuelis Zingeris ir Rokas Žilinskas, kraštietis kompozitorius Faustas Latėnas, Lietuvos Respublikos Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė, Lietuvos Respublikos Energetikos viceministras Vidmantas Macevičius, Lietuvos Respublikos Finansų viceministras Romualdas Gėgžnas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, Dusetų parapijos klebonas kan. Stanislovas Krumpliauskas, dusetiškiai, krašto svečiai.

Renginyje kalbėjo Izraelio valstybės nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvai Amiras Maimonas, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Algimantas Dumbrava, Emanuelis Zingeris ir Rokas Žilinskas, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko patarėjas Faustas Latėnas, Dusetų seniūnas Saulius Kėblys, poetė Meilė Kudarauskaitė, savo prisiminimais apie Dusetų žydus pasidalijo dusetiškės Rimtautė Jakaitienė ir Marija Atkočiūnaitė – Varenbergienė, buvo skaitomos Holokausto aukoms skirtos eilės, prisiminti įvykiai Krakynės miške. ,,Neskubėkime, nesistenkime pralenkti laiką. Tai jis mums rodo kryptį – veda, pristabdo, priverčia susimąstyti ar visiškai sustabdo ir nutraukia gyvenimo siūlą. Kurkime savo ir ateinančių kartų gyvenimą – be pykčio, pagiežos, pavydo. Nešvaistykime savo energijos tuščiai, juk mums visiems šviečia ta pati saulė, želia ta pati žolė, ošia tie patys miškai ir visiems dovanota laiko širdies dalelė: vieniems ilgesnė, kitiems trumpesnė – gyvenimas“, – baigdama sakė vedusi renginį Laima Gorpinič.

Ruošdamiesi Atminimo paminklo atidengimui, Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokiniai surinko 648 akmenėlius (tiek pagal Jad Vašem archyvų duomenis žinoma per Holokaustą įvairiose vietose žuvusių dusetiškių pavardžių) ir sudėjo į Dovydo žvaigždę. Rugsėjo 23-ąją, Lietuvos žydų genocido dieną, jie bus nuvežti prie paminklo Krakynės miške.

Paminklo autorius dusetiškis menininkas Romualdas Pučekas. Tai pirmasis Zarasų rajone gyvenantis menininkas, kuris ėmėsi žydų istorijos įamžinimo meninėmis priemonėmis.


Apie Atminimo paminklo autorių:


Romualdas Pučekas gimė 1952-aisiais Pasvalyje, mokėsi Pasvalio vidurinėje mokykloje. Baigęs Šiaulių pedagoginio instituto (dabar Šiaulių universitetas) Dailės fakultetą įsigijo dailės mokytojo specialybę ir atvyko dirbti į Dusetas.

1975-2014 m. R. Pučekas dirbo Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje (dabar Dusetų Kazimiero Būgos gimnazija) dailės mokytoju, nuo 2006 m. yra Dusetų meno mokyklos dailės mokytojas-ekspertas.

Be aliejinės tapybos, R. Pučekas kuria asambliažus, medinę monumentaliąją skulptūrą ir keramikos dirbinius. Jau nuo 1976 m. dalyvauja grupinėse parodose Lietuvoje, Latvijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Rusijoje. Yra surengęs per 20 personalinių tapybos ir asambliažų parodų Lietuvoje ir už jos ribų. Menininkas yra nuolatinis plenerų dalyvis. Jo darbų įsigiję ne tik Lietuvos, bet ir Italijos, Vokietijos, Prancūzijos bei Latvijos kolekcionieriai. Nuo 2003 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

R. Pučekas yra vienas iš Dusetų dailės galerijos įkūrėjų 1995-aisiais.

2011 m. R. Pučekui suteikta Metų mokytojo premija, 2016 m. – Zarasuose įsteigta kasmetinė Dominyko Bukonto premija.


Apie buvusią Dusetų sinagogą


Yra išlikę duomenys, kad 1910 m. Dusetose kilusio gaisro metu sudegė ir pagrindinė sinagoga bei Toros studijų namai. Susilaukus finansinės paramos iš Amerikoje bei Pietų Afrikoje gyvenusių dusetiškių emigrantų ši sinagoga bei buvę Toros studijų namai  iki 1912 m. buvo atstatyti.

Saros Veiss-Slep knygoje „Buvo Lietuvoje miestelis“ buvę dusetiškiai žydai prisimena, kad viršutiniame pagrindinės sinagogos aukšte buvo moterų dalis, apatiniame – vyrų, prie įėjimo – mažas koridorius, kleizlas, kuriame vykdavo pamaldos darbo dienomis bei kad šios patalpos buvusios ypač reikalingos žiemą, kai būdavo sunku apšildyti visą sinagogos pastatą. Užrašytuose prisiminimuose pasakojama, kad prie įėjimo į sinagogą sienos stovėjo lentynos, kurios iki lubų buvo pripildytos šventomis knygomis, o jos viduje buvusi labai graži sena Toros knyga išsiuvinėtu viršeliu.

Knygoje publikuojamuose prisiminimuose pasakojama, kad Dusetose choralinė sinagoga stovėjo Turgaus aikštėje (minima kaip Beth Midrash aikštė) ir per vieną iš gaisrų buvo sudeginta. Po gaisro miestelio žydai pastatė kitą sinagogą, bet ne visai toje pačioje vietoje. Pasakoję mano, kad kita vieta pasirinkta todėl, kad bijota paniekinti šventąją žemę ir kad, ko gero, po gaisro choras sinagogoje daugiau nebegiedojo.

Iš Saros Veiss-Slep knygos sužinome, kad sinagogoje kalbas sakydavo pamokslininkai ir emisarai, o pastarųjų pasiklausyti susirinkdavo visas miestelis (štetlas). Pasirodo, po jų kalbų netrukdavo ilgų ginčų.

Sinagoga buvusi ne tik religinis centras – joje susirinkdavo visi ir be jokio skirstymo į luomus, klausydavosi rabino ir melsdavosi. Maldos buvusios pagrindinis hebrajų kalbos įsisavinimo būdas. Knygoje pasakojama ir apie į miestelio sinagogą ilgam atvykdavusius mokytis jaunuosius ješivos mokinius, kurie kiekvieną dieną valgydavo vis kitoje dusetiškio žydo šeimoje.

Apie Dusetų pagrindinę sinagogą knygoje pasakojo Micha Baronas, Šajkė Glickas, Rachelė Rabinovič (Slovo), Malka Gilinskis (Feldmanas) ir Rivka Levit.

Naudota: Laikraščio ,,Zarasų kraštas“ medžiaga (2016 m. rugpjūčio 12 d., Nr. 61 (9635) ir Saros Veiss-Slep knygos „Buvo Lietuvoje miestelis“ ištraukos.

Dusetų (Lietuva) miestelio sinagogos prieškario nuotrauka iš Saros Veiss-Slep knygos „Buvo Lietuvoje miestelis“.


Parengė Gražina Ragauskaitė, iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.