Apie teisminį dailininko J. Peno procesą

Aleksandras Lisovas (Baltarusija)


Garsiosios Vitebsko dailės mokyklos steigėjas ir pirmasis pasaulyje žinomų dailininkų mokytojas Jurijus (Judelis) Moisejevičius Penas 1937 m. iš vasario 28 d. į kovo 1-ąją buvo paslaptingai nužudytas savo bute. Į oficialią versiją apie tai, kad žudikai – dailininko giminaičiai, tada patikėjo daugelis. Ji ir dabar dar plačiai paplitusi. Tai suprantama. Tuometinė valdžia padarė viską, kad visuomenę įtikinti šia versija: dailininką pagarbiai palaidojo, jo žudikus teisė viešuose teismo procesuose, kuriuose dalyvavo šimtai Vitebsko gyventojų. Tiesa, tada buvo nemažai žmonių, kurie abejojo teismo sprendimo teisingumu. Bet jie, žinoma, buvo linkę tylėti: tokie buvo tada laikai! Ir nors nuo 1960-ųjų pradžios abejojantys teisingumu pradėjo vis drąsiau ir drąsiau išsakyti savo nuomones, dar daug baimės tūnojo to laikotarpio žmonėse. Mano jau mirusi mama 1970-aisiais savo namuose pašnibždomis pasakodavo apie tai, kaip teisme (į kurį ji pateko su specialiu leidimu, kuris buvo savotiškas paskatinimas už gerą darbą!) visi kaltinamieji atsisakė savo išankstinių ,,prisipažinimų“, o į visus teisėjo klausimus kodėl tardymo metu prisipažino padarę nusikaltimą, kurį dabar neigia, atsakinėjo tą patį: mus tardytojai mušė, todėl buvome priversti tai padaryti. Tuometinėje spaudoje apie tai (kaip ir daugelį kitų dalykų!), žinoma, nerašyta…Net ir labai paviršutinis J. Peno žudikų bylos analizavimas sukelia abejones dėl nuosprendžio teisingumo. Tačiau dabar mes žinome tiksliai apie tai ką numanėme: dailininką nužudė NKVD agentas. Šis ,,darbą“ atliko prastai ir todėl kito NKVD darbuotojo buvo ,,nuimtas“. Šis žmogus, kurio pavardė dėl suprantamų priežasčių neskelbiama, papasakojo apie tai, kaip jis įvykdė duotą užduotį. Interviu su juo buvo publikuotas Izraelyje leidžiamame laikraštyje…

Sovietinės Baltarusijos spauda pakankamai išsamiai pasakojo apie įvykius, susietus su J. Peno nužudymu. Jau 1937 m. kovo 3 d. Minske leistoje ,,Žvaigždėje“ (rus. ,,Звязда“) ir Maskvos ,,Tiesoje“ (rus. ,,Правда“) buvo paskelbtas Vyriausybės pranešimas. Tame pačiame ,,Žvaigždės“ numeryje buvo patalpinta ir dailininko J. Peno biografija, grupės dailininkų pasirašytas nekrologas, P. Darkevičiaus straipsnis apie nužudytąjį. Nuo kovo 4-osios laikraštyje ,,Čirvonaja zmena“ (,,Raudona pamaina“) publikuotas nekrologas, o vėliau reportažai apie teismo proceso eigą. Išsamiai J. Peno nužudymo temą nušviesdavo ir vietinė Vitebsko spauda. Publikacijos baigtos balandžio 23-24 d. po to, kai Sovietų Baltarusijos išvažiuojamasis Aukščiausiasis teismas paskelbė nutartį.


Rasti J. Peno žudikai

Laikraštis ,,Čirvonaja zmena“, 1937 m. kovo 14 d.)


Kaip jau buvo pranešta spaudoje, Vitebske šių metų kovo 1 d. buvo nužudytas žinomas dailininkas Penas. Žudikai dailininkui Penui kirviu padarė kirstines žaizdas ir peiliu perrėžė gerklę.

BelTA darbuotojui Sovietinės Baltarusijos NKVD valdybos viršininkas milicijos vyresnysis majoras Kločkovas pranešė:

– Po pirminio nužudymo aplinkybių išsiaiškinimo, kovo 1 d. buvo suimtas Vitebsko dailės technikumo studentas Bakas Jakovas, pas kurį kratos metu buvo rasta dešimt Peno tapytų darbų.

Tyrimo metu nustatyta, kad dailininko Peno nužudymas įvykdytas apiplėšimo tikslu ir jame dalyvavo dailininko sūnėnas Abramas bei jau minėtas Vitebsko dailės technikumo studentas Bakas Jakovas. Bendrininke buvo Peno dukterėčia Fainštein Necha.

Įvykdę gėdingą nusikaltimą žudikai pasisavino pinigus ir vertybes, kurias jiems pavyko rasti Peno bute.

Byloje areštuoti žudikai Bakas Jakovas ir Fainštein Abramas, o taip pat jų pagalbininkai – Fainštein Necha, kitas jos brolis ir tėvai Fainštein.

Bylos tyrimas bus baigtas artimiausiomis dienomis. Dailininko Peno žudikai ir jų pagalbininkai stos prieš Sovietų Baltarusijos Aukščiausiąjį teismą.


Nuosprendis

Laikraštis ,,Vitebski praletarij“, 1937 m. balandžio 23 d.


Vakar 5 val. 50 min. Sovietų Baltarusijos Aukščiausiojo teismo Kriminalinė kolegija, pirmininkaujant d. Abuškevičiui, paskelbė nuosprendį dailininko J. M. Peno žudikų byloje. J. M. Peno apiplėšimo ir nužudymo organizatorius bei iniciatorė Lėja Fainštein nuteista 10 metų nelaisvės. Žudikai: Abramas Fainštein nuteistas 10 metų nelaisvės ir jo sesuo Necha – 8 metams. Ruvimas ir Zalmanas Fainšteinai 2 metams nelaisvės. Riva Fainštein nuteista 3 metams nelaisvės atidedant bausmę, su penkių metų bandomuoju laikotarpiu. Michailas Olifsonas ir Solomonikas Morduchas teisme išteisinti.


Šaltinis: ,,Šagalo tarptautinis metraštis 2004“.

Nuotraukoje: 2007 m. kovo 1 d. namo vietoje (Lenino g. 28, Vitebskas, Baltarusija), kuriame gyveno dailininkas J. Penas, buvo atidengta memorialinė lenta (nuotrauka Sašos Maj).


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.