Annie Antolept – Levin ir Phillip Levin

Ši dviejų jaunų žmonių sena vestuvinė nuotrauka į Zarasus atkeliavo iš toli – Amerikos. 2018-ųjų rugsėjo pradžioje Zarasuose susitikome su mielais Antalieptų (Antolept) giminės palikuoniais ir gavome iš jų brangių jiems relikvijų. 

Iki šiol matyti senas žydų vestuvines nuotraukas teko labai retai. Šioje Annie Antolept – Levin, gimusi 1888 m. Lietuvoje (mirė 1968 m. Sakramento mieste, JAV) ir Phillip Levin vestuvių už Atlanto dieną.


Parengė Gražina Ragauskaitė.