Albinas Bislys, Elena ir Algirdas-Izidorius Čiegiai