Karikatūristas Al Jaffee

Tik pradėjęs savo kūrybinį kelią Al Jaffee žinojo, kad jo, žydų tautybės žmogaus, pačios didžiausios viltys Didžiosios depresijos laikotarpiu ieškant darbo gali būti įgyvendintos tik kuriant komiksus. Nors tada nepaprasti herojai buvo pagrindinė dienos tema, Al Jaffee suprato, kad jis negalės kurti populiarius komiksus laikydamasis Supermeno tradicijų. Todėl dailininkas sukūrė savitą meninį stilių, prisipažindamas, kad jam priimtinesnės multiplikacinės komiksų herojų figūros ir aplinka.

Lietuvoje retas girdėjo apie Al Jaffee, bet JAV užaugo ne viena su nepamirštamais įspūdžiais iš vaikystės ir jo kurtų komiksų palytėta karta. Dailininkas – unikalus reiškinys komiksų kultūroje, turintis ypatingą ryšį su menu ir gyvenamuoju laikotarpiu. Negalima nesutikti su nuomone, kad dėl darbo pobūdžio, jo pastovumo ir ilgaamžiškumo jame Al Jaffee gali pretenduoti į vyriausio pasaulio paauglio statusą!

JAV spaudoje ne kartą rašyta, kad kiekvienas šioje šalyje gimęs po 1950-ųjų gyventojas užaugo su žurnalu MAD ir dailininku Al Jaffee. ,,Jis visus užburia savo komedijiniu jautrumu“ – neretai prisipažįsta žurnalo ir dailininko gerbėjai.

Žurnalo MAD meno direktorius Sam Viviano sakė, kad Al Jaffee įnašas į komiksų, humoro laikraščių, žurnalų ir reklamos leidinių leidybą bei ilgalaikė nenutrūkstanti jo veikla, leidžia dailininkui priartėti prie monumentalios Amerikos visuomenės gyvenimo kritikos bei XX-XXI a. kultūros ir politikos analizės.

Pats save Al Jaffee pristato trumpai: jis įsivaizduoja esąs rašytojas, niekada negalvoja, kad jo darbus prisimins ir kiekvieną dieną darbą pradeda taip, tarsi jame būtų naujokas.


**********


Al Jaffee tikras Zarasų ,,anūkas“: zarasiškių Morris bei Mildred-Michle Jaffee pirmagimis. Ieškodami geresnio gyvenimo jo tėvai emigravo į JAV, o po pažinties Niujorke 1919 m. birželio 19 d. susituokė. Vėliau susilaukė keturių sūnų: Al (Alan – Abraham), Hario, Davido ir Bernardo. Nors Al Jaffee gimė 1921 m. kovo 13 d. JAV, Džordžijos valstijoje, Savanos mieste, pats save vadina ,,atgaliniu emigrantu“, nes motinos į Zarasus iš JAV buvo atvežtas laikotarpiu, kai dauguma Lietuvos gyventojų siekė patekti į savo svajonių šalį Ameriką.

1927-1933 m. Al Jaffee praleido Lietuvoje, iš jų didžiąją dalį Zarasuose. Pristatant dailininką yra išskiriamas būtent zarasietiškas jo laikotarpis, o jis pats dažnai prisimena kokie buvo tada jo pamatyti Zarasai. Tiesa, pradžia atvykus į savo tėvų gimtinę buvo nelengva, tačiau Al Jaffee greitai adaptavosi.

Dailininko Al Jaffee gyvenimas pristatytas jo 90-mečiui išleistoje biografės Mary-Lou Weisman knygoje ,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas“. Tai ne tik prisiminimų knyga. Tai – Zarasų miesto istorija, jos iki tol nežinoti faktai ir iš Al Jaffee piešinių į šiandieną atsimušanti zarasiškių tarpusavio santykių, jų buities ir gyvenamosios aplinkos atmosfera. Skaitant ją paklusti garsaus Amerikoje komiksų autoriaus, legendos Al Jaffee kalbos stiliui, jo minčių laisvei ir betarpiškumui su jam nematomu skaitytoju, jauti, kad už mėlynų jo akių ir satyrinės šypsenos slepiasi išsaugotas vaikiškas šelmiškumas bei brandi išmintis. Skaitant Mary-Lou Weisman knygą ,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas“ žavi nepaprasta dailininko gyvenimo istorija, jo orumas ir mokėjimas rasti kasdienybėje tiek daug juokingų epizodų.


**********


Al Jaffee biografija negausi faktais, o darbinė veikla įregistruota pasaulio rekordu – registravimo metu konstatuota, kad kaip profesionalus komiksų dailininkas Al Jaffee nenutrukdamas veiklos juos kuria 73 metus ir 3 mėnesius. Tai jis tęsia ir dabar.

1936 m. Al Jaffee pradėjo mokytis Niujorko muzikos ir menų vidurinėje mokykloje. Joje mokėsi visko – nuo tapybos iki medžio drožybos. Būtent čia vieną iš jo mokytojų sudomino piešti darbai, jis susipažino su dar moksleiviu Harvey Kurtzman, pas kurį vėliau dirbo jo leidžiamame komiksų žurnale. Profesionalaus komiksų dailininko karjerą pradėjo 1940-aisiais baigęs mokyklą su pirmąją jos moksleivių laida.

Antrojo pasaulinio karo metais Al Jaffee dirbo Pentagone (JAV Gynybos Departamento centrinėje būstinėje) – iliustruodavo leidžiamus karių reabilitacijai leidinius. Dailininkas prisipažįsta, kad šios pareigos jį ir išmokė ,,karinės“ tvarkos.

Pasibaigus karui Al Jaffee pradėjo dirbti pas seną draugą Steną Li žurnale ,,Timely Comics“ *. Kaip prisimena, piešinių ir siužetų kūrimui reikėdavo skirti didžiąją paros dalį – net po 18 valandų, todėl šeimai likdavo labai mažai laiko.

*Žurnalo įkūrėjas Martin Goodman. Leistas nuo 1939 iki 1950  m.

Iki šiol garsus JAV amerikiečių komiksinės satyros žurnalas MAD * pradėtas leisti 1952 m. Al Jaffee 1955 m. šiam žurnalui pasiūlė pirmąjį savo darbą ir netrukus prisijungė prie jo komandos laisvai samdomu darbuotoju (freelanceriu). Tačiau 1956 m. iš žurnalo pasitraukus Harvey Kurtzman ir jam pradėjus kurti naują, Al paliko MAD ir įsitraukė į naują veiklą, bet šis jo sprendimas buvo nesėkmingas – naujojo žurnalo leidėjas du kartus bankrutavo.

*Populiarus Amerikoje satyrinis žurnalas MAD įsteigtas 1952 m. redaktoriaus Harvey Kurtzman ir leidėjo William Gaines iniciatyva. Iš pradžių leistas kaip komiksų knyga, MAD greitai tapo pilnaverčiu žurnalu, kuris buvo pavyzdys kitiems leidiniams ir darė įtaką ne tik savo žanro žurnalistikai, bet visai XX amžiaus pabaigos šalies kultūros bendruomenei. Savo populiarumo viršūnėje 1970-aisiais redaktoriaus pareigas einant Al Feldstein, žurnalas MAD buvo leidžiamas 2 mln. egzempliorių tiražu.

Žurnalas MAD yra išlikęs vienintelis tebeleidžiamas garsios EC Comics kompanijos leidinys. Jame skaitytojams siūlomos satyrinės publikacijos šiuolaikinės visuomenės, populiarios kultūros, politikos ir pramogų verslo temomis. Jo struktūroje išliko pasikartojančios temos, pavyzdžiui, TV ir kino produkcijos parodijos bei originalūs laisvos formos straipsniai. Žurnalo MAD simbolis -Alfred E. Neuman, kuris neretai ant žurnalo viršelio yra kaip savaime suprantamas, taip ir koliažų aktualiausiomis temomis herojus.

1958-aisiais tuometinis žurnalo MAD redaktorius Al Feldštein pakvietė Al Jaffee vėl sugrįžti į MAD  kūrybinę grupę, kurioje jis iki šiol dirba laisvai samdomu darbuotoju. Įdomu tai, kad kur bedirbtų, Al Jaffee niekada nebuvo etatiniu dailininku. Vėliau vienas iš tuometinių žurnalo MAD redaktorių Nik Meglin prisipažino, kad eskizai, kurie iliustruodavo Al Jaffee idėjas, jam būdavo įdomesni, o netrukus jis suprato, jog ir juokingesni nei etatinių žurnalo dailininkų.


Al Jaffee nuopelnai


1958 m. Al Jaffee sukūrė vienintelį vertikalų komiksą, kad jį skaitytojas skaitytų žemyn ir lauktų istorijos kulminacijos – toks skaitymo būdas (ne eilute, o žemyn) buvo naujovė, sukūrianti įtampos jausmą.

1964 m. Al Jaffee sukūrė pirmąją MAD sulankstomą įkliją, kuri buvo didelė žurnalo sėkmė – skaitytojams patiko pasišaipymo iš blizgių išlankstomų leidinių puslapių forma, todėl ji jau nuo pirmosios  tapo amerikietiškojo humoro ikona. Sulankstoma žurnalo įklija (piešdamas ją dailininkas pirma nupiešia sulankstytą vaizdą, o paskui suplanuoja kaip jis atrodys išlankstytas) yra meninis išradimas bei originalus atskirų temų pateikimo būdas. Po pačiam Al Jaffee netikėtos sėkmės jis sukūrė antrąją įkliją…Dabar skaičiuojama, kad jų jau daugiau nei 480! Al Jaffee jas tebekuria ir toliau, o jų tematiką pasirenka labai įvairią: garsenybių gyvenimus, rinkimus, politiką, modernų meną, greitą maistą ir visas kitas šiuolaikinio gyvenimo aktualijas. Yra teigiama, kad įklijose atspindimos kasdienybės silpnybės ir kultūriniai rebusai įkvėpė ne vieną žurnalo MAD skaitytojų kartą. Išsipildė ir buvusio žurnalo redaktorius nuomonė, kad dėl įklijų žurnalus MAD pirks kaip kolekcinius egzempliorius ir jie visada bus vertybėmis.

Al Jaffee tebekuruoja žurnalo MAD rubriką ,,Greiti atsakymai į kvailus klausimus“, kurioje pateikiami atsakymai į neapgalvotus klausimus. Jos atsiradimą nulėmė netikėtas dailininko pokalbis su sūnumi: Al Jaffee ant namo stogo taisant TV anteną, šis vis klausinėjo kur mama. Žodžio neieškantis dailininkas tada atsakė: ,,Aš ją nužudžiau ir įkišau į kaminą!“

MAD leidyboje Al Jaffee dalyvauja ir kaip žurnalo straipsnių autorius, ir kaip jo dailininkas, o neretai ir abejuose vaidmenyse. Dailininkas mėgsta rašyti išradimų temomis ir apie įrenginių/įtaisų kūrimą, kurie yra pristatomi išsamiais brėžiniais. Sergio Aragones sakė: „Jis [Al Jaffee] nuostabus, kai nupiešia žurnalui MAD kokį nors įrenginį ir visai nesvarbu kaip kvailai jis atrodo, tačiau visada aišku – jis veiks. Šis žmogus gali padaryti bet ką.“ Jo piešti išradimai visada įkvėpdavo kitus, pavyzdžiui, užsigesinančios cigaretės kūrėją. Minimi ir kiti Al Jaffee piešti išradimai: pakartotinis telefono numerio rinkimas ir adresų knyga (1961 m.), snieglentė (1965 m.), kompiuterinio teksto tikrinimas (1967 m.), nulupami antspaudai, skutimosi peiliukas su keliais peiliukais (1979 m.), graffiti atsparūs paviršiai.

Savo kasdieninėje kūryboje Al Jaffee kompiuterį naudoja tik leidybiniams manevrams, kad galėtų lengviau projektuoti kai kuriuos savo kuriamus galutinius triukus. Iš esmės visi jo piešiniai – rankų darbo. Duodamas interviu vienam iš laikraščių Al Jaffee prisipažino: ,,Aš niekada nemačiau sudedamos žurnalo įklijos piešinio iki to, kol jį neatspausdinama MAD. Numanau, kad yra vizualinis protas ir todėl galiu matyti abi įklijos puses faktiškai nesudėjus jas kartu.“

1971 ir 1975 m. Al Jaffee įteiktas Nacionalinės karikatūristų bendruomenės svarbaus/ypatingo straipsnio apdovanojimas.

1972 m. už sulankstomos įklijos žurnale MAD idėją Al Jaffee gavo specialų Rubeno apdovanojimą.

1973 m. Al Jaffee įteiktas Nacionalinės karikatūristų bendruomenės Reklamos ir iliustracijos apdovanojimas.

1979 m. Al Jaffee pelnė Nacionalinės karikatūristų bendruomenės įsteigtą Humoro komiksų knygos apdovanojimą.

1980 m. Al Jaffee MAD skaitytojams pateikė unikalų dvigubos vizualizacijos triuką: žurnalo vidinis ir išorinis viršeliai piešiniu buvo sujungti, kad sudarytų trečią vaizdą, matomą žurnalą pakėlus į šviesą.

Al Jaffee veiklos pasiekimai įamžinti ir pramoginėje kultūroje. 2005 m. JAV prodiuserinė kompanija ,,Motion Theory“ sukūrė vaizdo klipą pagal Beck atliekamą dainą ,,Girl“ ir jame panaudojo sukurtas sulankstomas Al Jaffee žurnalo MAD įklijas kaip įkvėpimą klausytojams ir skaitytojams.

2001 m. Al Jaffee įteiktas Harvey  metų karikatūristo/rašytojo apdovanojimas.

2006 m. kovo 13-ąją, Al Jaffee 85-ojo gimtadienio dieną,  TV laidoje ,,The Colbert Report“ (,,Kolberto pranešimas“) JAV komikas Stephen Colbert pagerbė dailininką sulankstomos įklijos formos tortu, ant kurio buvo parašyta: ,,Al, tu parodei meniškumą ir rūpestį savo veiklos sričiai“,  tačiau išpjovus jo vidurį užrašo turinys pasikeitė: ,,Al, tu senas“.

2008 m. dailininkui įteiktas San Diego Comic-Con Rašalinės apdovanojimas.

2008 m. Al Jaffee įteiktas aukščiausias profesinės veiklos įvertinimas JAV – Rubeno apdovanojimas* ir jis buvo paskelbtas metų komiksų autoriumi. JAV karikatūristas Arnold Roth tada sakė: ,,Al Jaffee yra vienas garsiausių mūsų laikų komiksų autorių“.

*Kiekvienais metais skelbiamas metų karikatūristas renkamas slaptu Nacionalinės karikatūristų bendruomenės narių balsavimu. Būti apdovanotam Rubeno premija – didelė garbė. Anksčiau ji vadinosi memorialine Bili Dębecki premija, o nuo 1954 m. – Rube Goldberg garbei pavadinta jo vardu.

Nacionalinė karikatūristų bendruomenė aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime. Jos narių iniciatyva 2001 m. rugsėjo 11 d. Niujorke įvykdytų išpuolių aukoms atminti surinkta 50 000 $, dar 18 000 $ paaukojo šios  bendruomenės nariai iš asmeninių lėšų; remiama fizinės kultūros Taryba prie JAV prezidento; renkamos lėšos Raudonajam Kryžiui ir Jungtinių Tautų Organizacijai (JTO) bei kt. 

2011 m. spalį Al Jaffee įteiktas Komiksų meno profesionalų bendruomenės Sergio apdovanojimas.

2013 m. spalį Al Jaffee pranešė, kad didžiąją savo asmeninių archyvų dalį perduoda Kolumbijos universiteto bibliotekai: retas knygas, rankraščius, visus ankstesnius darbus, laikraščių iškarpas, gerbėjų laiškus, niekada nepublikuotų darbų foto kopijas, Mary-Lou Weisman  knygoje ,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas“ naudotą biografinę medžiagą, nuotraukas ir t.t. Al Jaffee sakė: ,,Aš jaučiuosi privilegijuotas ir man didelė garbė, kad mano darbai bus Kolumbijos universitete, kuris yra brangakmenis Niujorko karūnoje. Bibliotekoje saugomi mano darbai – galimybė nors kažką atiduoti miestui kaip pagarbos ženklą už viską, kas man buvo suteikta“ *.

*Kolumbijos universiteto biblioteka yra viena iš penkių vedančiųjų Šiaurės Amerikos akademinės sistemos bibliotekų. Jos kolekcijoje daugiau nei 13 milijonų tomų, daugiau nei 160000 žurnalų ir tęstinių leidinių, o taip pat gausūs elektroninių išteklių, rankraščių, retų knygų, žemėlapių, grafinės bei audiovizualinės medžiagos archyvai. Bibliotekoje dirba daugiau nei 400 specialistų ir pagalbinio personalo. Kasmet joje apsilanko daugiau nei 4,7 milijonai lankytojų.

2013 m. Will Eisner Šlovės muziejuje Al Jaffee buvo įteiktas vienas iš pačių prestižiškiausių apdovanojimų komiksų ir karikatūros pasaulyje*.

*Šio apdovanojimo steigėjas Comic-Con International San Diege. Įteikiamas nuo 1987 m.  Apdovanojimas žinomo komiksų kūrėjo, šiuolaikinio ,,grafinio romano“ sumanytojo Will Eisner garbei yra pavadintas jo vardu ir yra prilyginamas žinomam ,,Oskarui“ komiksų žanre. Kasmet daugiau nei dvidešimtyje kategorijų apdovanojami geriausi iš geriausių, kurie išrenkami iš tūkstančių autorių ir leidėjų pristatymų balsuojant komiksų ir karikatūros  industrijos įžymybėms.  

2014 m. kasmetiniame komiksų ir multiplikacinių filmų festivalyje ,,Humoristinis menas“ Brukline vyko išskirtinis susitikimas su Al Jaffee, kuriame jis padarė pranešimą apie savo kūrybinę veiklą. Festivalio pranešime sakoma, kad šiam susitikimui su skaitytojais Al Jaffee buvo ilgus festivalio organizavimo metus įrašomas į siekiamiausių autorių sąrašų pirmąsias pozicijas.

2014 m. Al Jaffee pagerbtas Iliustratorių Šlovės muziejuje.

2016 m. šventęs savo 95-metį dailininkas Al Jaffee apdovanotas prestižiniu Nacionaliniu karikatūristų bendruomenės Garbės medaliu*.

*Nacionalinė karikatūristų bendruomenė didžiausia ir prestižiškiausia profesionalių karikatūristų organizacija, įkurta 1946 m. kai karikatūristų grupės susirinko palinksminti karius. Tokiuose susitikimuose karikatūristai  mėgavosi vienas kito draugija, todėl nusprendė susitikti reguliariai.

Šiuo metu Nacionalinėje karikatūristų bendruomenėje yra daugiau nei 500 profesionalių karikatūristų-narių, kurie dirba skirtingose profesijos srityse: laikraščių komiksuose, komiksų knygose, vedamojoje karikatūroje, animacijoje, šmaikščioje karikatūroje, reklamoje, žurnalų ir knygų iliustravime ir kt.

Narystė bendruomenėje yra ribojama – tik žinomi profesionalūs karikatūristai gali būti bendruomenės nariais, išskyrus kelis atvejus kai žmonės yra pasižemėję susijusiose su karikatūra srityse.  Nacionalinė karikatūristų bendruomenė nėra gildija ar sąjunga, tačiau išimtinais atvejais buvo susivieniję, kad apgintų savo narių teises.

Nacionalinis karikatūristų bendruomenės Garbės medalio apdovanojimas įsteigtas 2014 m. rudenį.

Nacionaliniu karikatūristų bendruomenės Garbės medalis – tai apdovanojimas už viso gyvenimo nuopelnus profesionalioje karikatūroje tiems, kurie nustatė sektinus aukščiausius standartus kitiems ir suteikė įkvėpimo skaitytojams.

2016 m. kovo 30 d. Al Jaffee įrašytas į Pasaulio Gineso rekordų knygą* – „Ilgiausia komiksų menininko karjera“. Ant sertifikato, liudijančio dailininko rekordą, parašyta: „Ilgiausia komiksų kūrėjo karjera – 73 metai ir 3 mėnesiai, Al Jaffee (JAV), kuris nepertraukiamai dirbo nuo jo pirmos publikacijos „Joker Comics“ 1942 m. gruodžio mėn. iki 2016 m. balandžio mėn. žurnalo MAD numerio.“

*Gineso rekordų knyga – kasmetinis pasaulio rekordų žinynas, kuriame pažymimi ne tik žmogaus pasiekimai, bet ir ekstremalūs pokyčiai gamtoje. Pirmą kartą knyga išleista 1955 m. airių alaus daryklos „Guinness Brewery“ valdytojo Chju Biverio sumanymu. Jis tikėjosi, kad tokia knyga sudomins aludžių lankytojus ir jie visada turės apie ką diskutuoti. Knyga sulaukė milžiniško pasisiekimo. 2003 m. ji pati pateko į „Gineso rekordų knygą“, nes tiražas viršijo 100 mln. egzempliorių. Už ją didesniu tiražu išleista tik Biblija. 2005 m. knyga sulaukė penkiasdešimto leidimo. Dabar knyga leidžiama daugiau kaip 100 pasaulio šalių ir daugiau kaip 23 kalbomis.

2016 m. Al Jaffee įteiktas Harvey Kurtzman  Šlovės muziejaus medalis.

2016 m., švenčiant Zarasų miesto 510-ąjį gimtadienį, Al Jaffee paskelbtas Zarasų krašto garbės piliečiu.

Al Jaffee – dažnai spaudoje, internete ir TV pristatomas JAV karikatūristas. Jam skirtus straipsnius, kūrybos apžvalgas, interviu galima skaičiuoti dešimtimis, o jie publikuoti svarbiausiuose šalies informaciniuose šaltiniuose. Iš šios informacijos gausos jo biografė Mary-Lou Weisman  išskiria tris svarbiausius informacinius šaltinius apie Al Jaffee:

2008 m. išleistą Harry Abrams knygą ,,Neįtikėtinos istorijos“*.

*Knygoje yra 120 geriausių komiksų juostų iš daugiau nei 2200 nuskanuotų. Joje yra nauja Al Jaffee pratarmė ir laidos ,,The Colbert Report“ vedėjo Stephen Colbert įvadas.

2010 m. išleista Mary-Lou Weisman knyga ,,Al Jaffee’s Mad Life“ (,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas“), iliustracijos Al Jaffee, kurią išleido HarperCollins.

2011 m. išleista 1964-2010 m. žurnalo MAD sulankstomų įklijų kolekcija, kurią išleido Chronicle Books*.

*Nuo 1964 Al Jaffee paišomos ant kiekvieno žurnalo MAD galinio viršelio sulankstomos įklijos tapo Amerikos humoro simboliu. Ištisos kartos užaugo įkvėptos Al Jaffee piešiniais, kuriuose vaizduojamos keistybės ir kultūrinės mįslės. Skaitytojui tereikia sulenkti puslapį taip, kad rodyklė A ir rodyklė B susitiktų ir tada atsiskleidžia šmaikštus ar paprastas paveikslėlis, už kurio slepiasi neįtikėtinas meninis talentas ir kominis taiklumas. Šiame aukščiausios kokybės keturių tomų rinkinyje kiekviena iš 410 įklijų yra atspausdinta jos originaliame dydyje su skaitmeniškai sulankstytu paveikslo atitikmeniu (tam, kad kolekcininkams nereikėtų lankstyti knygos). Knygoje taip pat yra tikrų šviesulių – Pixar animacijos studijos režisieriaus, animatoriaus, scenaristo Pete Docter ir humoristo Jules Feiffer esė. Žurnalo MAD sulankstomų įklijų kolekcija yra neblėstanti klasika milijonams fanų, kurie užaugo su žurnalu MAD.

Parengta pagal Mary-Lou Weisman knygą ,,Pašėlęs Al Jaffee gyvenimas“ ir suteoktą jos suteiktą jos informaciją bei publikacijas spaudoje: Todd Leopold  (CNN) straipsnį ,,Pašėlęs Al Jaffee pasaulis“.

Parengė Gražina Ragauskaitė. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.