Antanas Galvydis

*Atkreipiame dėmesį, kad video liudijime pirmąsias 10-60 sek. bus matomos spalvotos juostos, todėl neišjunkite video liudijimo. Liudijimas iš JAV Holokausto memorialinio muziejaus archyvų.