Faivelis-Pioderis Tregeris

Faivelis Tregeris

Faivelis-Pioderis Tregeris gimė 1923 m. balandžio 25 d. Zarasuose. Jo tėvas Simonas Tregeris (gim. 1883 m. Zarasuose) buvo dailidė, o motina Chaja (gim. 1893 m. Zarasuose) – žinoma ir už Zarasų ribų siuvėja, turėjusi mieste šio amato mokyklą. Šeimoje be  Faivelio-Pioderio augo dar trys vaikai: sūnūs Dovydas (gim. 1920 m. Zarasuose) ir Leibas (gim. 1927 m. Zarasuose) bei duktė Pesia (gim. 1926 m. Zarasuose).

Darbinę veiklą  F.-P. Tregeris skaičiavo nuo paauglystės – penkiolikos pradėjo mokytis siuvėjo amato. Tada jis buvo kupinas svajonių, bet įgyvendinti jas sutrukdė Antrasis pasaulinis karas. Išvykęs į Omską tapo čia veikusios lakūnų desantininkų mokyklos kursantu, ją baigęs dalyvavo mūšiuose, buvo sužeistas, gydėsi ir vėl kovėsi fronte 16-osios lietuviškos šaulių divizijos 167 pulke, prieštankinėje kuopoje. Mūšiuose prie Kursko buvo sunkiai sužeistas ir demobilizuotas. Po karo dirbo Zarasų kontrolės biuro inspektoriumi, 1945-1951 m. Vykdomojo komiteto Prekybos skyriaus vedėju, o nuo 1951-ųjų iki išėjimo į pensiją 1991 m. – Finansų skyriaus vedėju.

Užimdamas atsakingas finansininko pareigas, 1959 m. neakivaizdžiai baigė Kauno finansų kredito technikumą.

F.-P. Tregeris buvo veiklus visuomenininkas, daugelį metų rinktas rajono Tarybos deputatu ir rajono vykdomojo komiteto nariu, ilgą laikotarpį vadovavo Zarasų internatinės mokyklos tėvų komitetui, aktyviai dalyvavo žydų kultūros draugijos veikloje bei buvo jos tarybos narys.

Su žmona kijeviete Irina-Gitel susipažino nuvykęs pasisvečiuoti pas giminaičius į Taškentą ir į Zarasus sugrįžo jau su ja. Irinos ir Faivelio-Pioderio Tregerių šeimoje užaugo sūnus Levas ir dukra Svetlana.

Neretas zarasiškis iki šiol prisimena F.-P. Tregerio reiklumą, sąžiningumą, jautrumą, Zarasų krašto problemų išmanymą, dėmesingumą žmonėms, jo autoritetą šalies finansininkų tarpe.

F.-P. Tregerio tėvai, sesuo Pesia ir brolis Leibas kartu su kitais Zarasų krašto žydais nužudyti Krakynės miške. Čia buvo sušaudyta ir daugiau nei 50 jo artimųjų ir giminaičių. Broliai Dovydas ir  Faivelis-Pioderis Tregeriai po karo inicijavo holokausto vietos Krakynės miške įmažinimą ir Lietuvoje bei užsienyje rinko aukas paminklui Zarasų krašto žydų žudymo vietoje pastatyti.

Dovydas Tregeris nuo skrandžio vėžio mirė 1992 m. Kaune. F.-P. Tregeris mirė 2000 m.  kovo 17 d. Sankt Peterburge, Rusijoje ir čia palaidotas.


Ruošiant medžiagą naudota: laikraščio ,,Tarybinė žemė“ (dabar ,,Zarasų kraštas“) ir Centrinės Europos tyrimų ir dokumentacijos centro publikacijos.


Parengė Gražina Ragauskaitė. Iš anglų kalbos vertė Vitalijus Ščerbakovas.