Žydų tautos genocido Antrojo pasaulinio karo metais atminimo diena

Žydų tautos istorijoje liepos 4-oji – liūdesio ir atminties diena.


Šią dieną 1941-aisiais, po kelių dienų vokiečiams įžengus į Rygą, Latvijos sostinėje buvo sudegintos visos joje buvusios sinagogos. Į istoriją ši diena įėjo kaip ,,krištolinė naktis“ Rygoje (pirmą kartą išdaužytų langų ,,krištolinė naktis“ vokiečių organizuota 1938 m. lapkričio 9 d. Vokietijoje). Tądien Viktoro Araiso vadovaujamas vietinės pagalbinės policijos padalinys iš anksto benzinu apipylė Latvijoje buvusios pagrindinės Didžiosios choralinės sinagogos (pastatyta 1871 m.) sienas ir šaltakraujiškai padegė pastatą su čia buvusiais daugiau nei penkiais šimtais tikinčiųjų – tame tarpe ir maldos namų rūsiuose pasislėpusiais žydais-pabėgėliais iš Šiaulių. Kai motinos bandė per langus iš degančios sinagogos išmesti savo vaikus, į jas buvo imta šaudyti, o į langus mėtytos rankinės granatos.

Kas vyko toliau? Liepos 4-ąją Rygoje sudegintos sinagogos buvo tik pradžia… Viktoro Araiso vadovaujamam padaliniui atsirado ,,naujos užduotys“ mieste įsteigus getą, nes žydus imta žudyti reguliariai. Jų naikinimo akcijos vyko sostinės pakraštyje, Bikerniekų miške. Nacių nusikaltimų tyrimo ypatingoji komisija nustatė, kad šiame miške buvo nužudyta apie 46,5 tūkst. žmonių. Pasak įvairių šaltinių Bikerniekų miške rastos 57 masinės kapavietės.

Latvijoje liepos 4-oji siejama su Holokausto pradžia šalyje. Antrojo pasaulinio karo metu Latvijoje sunaikinta daugiau nei 70 tūkst. žydų. Be to Bikerniekų miške ir Rumbulėje buvo nužudyti prievarta iš kitų Europos šalių atvežti 20 tūkst. žmonių.

1990 m. sudegintos Rygos Didžiosios choralinės sinagogos vietoje buvo atidarytas atminimo memorialas Latvijos Holokausto aukoms, o represijų prieš žydus diena įtraukta į atmintinų dienų sąrašą.


Šaltiniai: jeka-jj.livejournal.com, goethe.de, novayagazeta.ee, linagor.wordpress.com, ok.ru.


Nuotrauka: Andrej Šavrei, novayagazeta.ee.


Parengė ir iš rusų kalbos vertė Gražina Ragauskaitė.