,,Žydai ruošia memorandumą“,1938 m. sausio 9 d.

e.paveldas e.paveldas