,,Respublikos Prezidento A. Smetonos kalba, pasakyta tautininkų suvažiavime“, 1935 m. sausio 13 d.

e.paveldas e.paveldas