Religinis gyvenimas Dachau koncentracijos stovykloje

Šaltinis: epaveldas. lt; Religinės kultūros laikraštis ,,Naujas gyvenimas“, 1945 m. gruodžio 1 d., Nr. 1, psl. 6 – 8.