Rabi Avraamas-Jakovas HaKohenas Pamas

Niujorko Tora Vodaat (angl. Torah Vodaath) ješivos vadovas, vienas iš JAV žydų bendruomenės dvasinių lyderių, garsus mokslininkas talmudistas Rabi Avraamas-Jakovas HaKohenas Pamas gimė 1913 m. (5673) Vidžiuose (kituose šaltiniuose Salake, Zarasų rajone). 1927 m. jo šeima iš Vidžių (kituose šaltiniuose Salako) emigravo į JAV, kur Avraamo-Jakovo tėvas buvo vieno Niujorko Bruklino kvartalo rabinu. 1943 m. vedė Sarą Balmuth.

Rabi Pamas mirė 2001 m. rugpjūtį.


Avraamas-Jakovas Toros pradmenų mokėsi padedamas tėvo rabino. Pasakodamas apie jį Rabi Pamas sakydavo, jog šis niekada nemiegodavo: jis mokydavosi tol, kol nuo nuovargio užsnūsdavo, bet tik pabudęs vėl imdavosi mokslų. Išsilavinusi bei labai garbinga buvo ir Rabi Pamo motina Rebetzina Rachelė Leaha, kuri pasak jo paties gyveno mažame Salako miestelyje. Prisimindamas ją Rabi pabrėždavo, kad ji nemokėjo žmonėse įžvelgti negerovių ir ydų bei puikiai išmanė Tanachą, kurį sudaro Tora, Pranašų ir Raštų knygos (tai iš esmės yra Senasis testamentas). Savo motinos pavyzdžiu Rabi Pamas visada akcentuodavo tai, kad vienu ar kitu laiku žmonėms būtina, kad juos girdėtų, o kai kuriems to girdimumo reikia ypatingai dažnai. Rabi Pamas niekada neabejojo – žmogaus gebėjimas išgirsti kitą gali pastarajam išgelbėti gyvybę.

Kai Avraamui-Jakovui buvo vienuolika metų, jo tėvai jį išsiuntė į Slobodkos (Vilijampolės) ješivą. Buvo laikas, kai jis miegojo ant suolelio šulėje (istorinis pavadinimas sinagogai apibūdinti, pabrėžiantis mokymo(si) funkciją; lietuviai sinagogą dažnai vadino ir vadina šule, škala arba iškala), bet tai netrukdė jo ilgam ir intensyviam mokymuisi. Jis priklausė Slobodkos jaunuolių grupei, kurios nariai Šabo dienomis tapo dažnais Rabi Jakovo Kameneckio namų svečiais. Šis nuoširdus Avraamo-Jakovo bendravimas su mokytoju vėl atsinaujino praėjus daugeliui metų jau Niujorke, kai Rabi Jakovas Kameneckis tapo Tora Vodaat ješivos vadovu.

JAV Avraamas-Jakovas įstojo į Tora Vodaat ješivą, kurią metai iki jo šeimai atvykstant į šalį Brukline įkūrė Rabi Šraga Feivlas Mendelovičius. Besimokydamas čia, Avraamas-Jakovas tapo ir artimiausiu Rabi Davydo Leibovičiaus mokiniu. Įšventinimą į rabinus Avraamas-Jakovas Pamas gavo iš ,,Naujojo Pasaulio“ rabinų vadovo Rabi Jakovo Kantorovičiaus, kuris iki emigracijos į Ameriką buvo garsios Voložino ješivos vedantis dėstytojas.

1939 m. (kitais šaltiniais 1938) Rabi Avraamas-Jakovas Pamas pradėjo dėstyti Niujorko Tora Vodaat ješivoje ir praleido joje daugiau nei šešiasdešimt metų – iki pat savo mirties 2001-aisiais.

1940-ųjų pabaigoje Tora Vodaat ješivos vadovu tapo įstatymų mokytojas Rabi Jakovas Kameneckis. 1981 m. (kitais šaltiniais 1980) sulaukusį devyniasdešimtmečio Rabi Jakovą Kameneckį šiame Niujorko ješivos vadovo poste pakeitė šešiasdešimtmetis Rabi Avraamas-Jakovas Pamas.

Savo aktyvia veikla Rabi Pamas siekė, kad į švietimą tradicinėse žydų mokyklose įsitrauktų kaip galima daugiau emigrantų iš buvusios Sovietų Sąjungos vaikų. Tam 1980-ųjų viduryje Rabi Avraamas-Jakovas Pamas įkūrė Šuvu (Sugrįžkite) mokyklų tinklą Izraelyje, kuris buvo skirtas negavusiems bazinio žydų mokymosi vaikams. 1982 m. Rabi Pamas buvo pakviestas prisijungti prie Moetzet Gedolei HaTorah (garsios Rabi lyderių tarybos). Svarus Rabi Pamo įnašas ir į Tanacho mokymą. Rabi sakė, kad siekiant išsivystyti ryšio su žydų tauta ir nacionalinio likimo jausmą, būtina save nukreipti Tanacho mokymuisi. Rabi Pamas buvo ypatingai dėmesingas kitų žmonių poreikiams. Tuomet, kai kiti buvo susikaupę asmeniškiems religiniams poreikiams, jis galvojo apie tai, kaip ir kuo gali padėti kitiems žmonėms. Nestokojo Rabi Pamo dėmesio ir šeimos bei Rabi Meiro Baal Haneiso Salanto labdaros fondas. Jis buvo istorinio 1979 m. Kol Koreh signataras, vykdęs veiklą su tokiais Toros mokslo milžinais kaip Rabi Mošė Feinsteinas, Rabi Jakovas Isroelis Kanievskis, Rabi Šloma Zalmanas Auerbachas, Rabi Elazaras Simchas Wassermanas, Rabi Dovidas Povarskis, Rabi Jechielos Michelis Feinsteinas, Rabi Mošė Šmuelis Šapiro, Rabi Šmuelis Birnbaumas ir kiti.

Rabi Pamas apranga, kalbėsena bei manieromis buvo labai kuklus žmogus ir nors buvo žinomas mokslininkas talmudistas, garsėjo savo nuolankiu švelniu charakteriu.


Šaltiniai: Judaizmas ir žydai (https://toldot.ru), ,,Toronto Torah“(Rabi Elihu Abbe informacija), https://www.rabbimeirbaalhaneis.com, http://www.shemayisrael.com.


Nuotrauka iš https://www.torahvodaath.org.


Parengė ir vertė Gražina Ragauskaitė.