,,Ponia Smetonienė sveiksta“, 1934 m. sausio 21 d.

e.paveldas e.paveldas