,,Pasikalbėjimas su d-ru Wolfgangu v. Weisl“, 1929 m. balandžio 26 d.

e.paveldas e.paveldas