Minint Lietuvos valstybingumo šimtmetį. 1902 m. gegužės 11 d. gimė savanoris Ruvinas Bunas

Gražina Ragauskaitė, 2018 m. gegužės 11 d.


Informacijos paieška nėra ypatingai sudėtingas procesas. Kliūtys prasideda tada, kai apie asmenį, įvykį ar vietovę randami šaltiniai skiriasi, pvz.: datomis, viena raide pavardėse/varduose arba pavadinimuose, gimimo vietomis ir pan. Savanorio Ruvino Buno istorija – to pavyzdys.

Pradėję ruošti medžiagą apie apdovanotus Zarasų krašto žydus-savanorius lietuviškuose šaltiniuose radome minint dusetiškį Ruviną Buną. Tačiau kadangi ieškome ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje rengtos informacijos, netrukome sužinoti ir apie kitą galimą jo gimimo vietą. Taigi, kur tiesa ir apie ką pasakoja su šiuo savanoriu susieti dokumentai bei pranešimai?

Portale versme.lt rašoma: ,,Bunas Ruvinas, Abromo. Gimė 1902 m. Dusetų mst. Žuvo prie Giedraičių 1920 11 21. Palaidotas Ukmergės žydų kapinėse. Apdovanojimo liudijimas Nr. 10018, 1937“.

Savanorių sąrašuose, kurie publikuoti eilatgordinlevitan.com, nurodoma, kad Bunas [Bune] Ruvinas, Abrahamo gimė 1902 m. liepos 20 d. (kitais šaltiniais 1902 m. gegužės 11 d.) Pasubatėje, Zarasų apskrityje (pagal tuometinį administracinį paskirstymą Novoaleksandrovsko apskritis, Obelių valsčius, dabar Rokiškio rajonas).

Siekdami priartėti prie tiesos, sprendimui pasitelkėme pagalbines priemones. Lietuvos žiniasklaidos pranešimai, kad 2016 m. organizacija „Prisimenant Litvakus, Inc“ atstovaujama Philip S. Shapiro (JAV) ir Rokiškio krašto muziejus, atstovaujamas direktorės Nijolės Šniokienės, įsteigė savanorio Ruvino Buno premiją mums buvo rimta žinia: juk ar imtųsi šie du Rokiškyje steigiamos premijos iniciatoriai vadinti ją Dusetose gimusio ir gyvenusio savanorio vardine premija?

Savo turimomis galimybėmis žinių apie savanorį Ruviną Buną ieškojome toliau. 1908 m. surašymo cenze yra pateikti tokie duomenys: Abramo Itsiko Bun (41 m.) ir Chajos Dinos Bun (38 m.) šeimoje auga penki vaikai: sūnūs Jude Geršonas (13 m.), Movša Lejba (9 m.) ir Ruvinas (5 m.) bei dukterys Tauba Leach (15 m.) ir Nekhama (11 m.). Šeima gyvena Pograničnij kaime, Obelių valsčiuje. Taigi, dar tebūdamas penkerių, Ruvinas su šeima gyveno dabartinio Rokiškio rajono teritorijoje.

Sužinoję apie tai, kad Dusetose bus įamžinamas dusetiškių savanorių atminimas ir perskaitę planuojamas įamžinti pavardes, jo iniciatorius paprašėme susilaikyti nuo Ruvino Buno pavardės publikavimo atminimo lentoje, nes jis tada turėtomis mūsų žiniomis galimai gimė ne Dusetose. Ir nors jokio atsakymo į tai negavome, tai nesustabdė nuo tolimesnių savanorio gimimo datos bei vietos paieškų.

Portale litvaks.org radome dar kartą patvirtintą jo gimimo vietą – Obelių valsčiuje esantį Pasubatės kaimą bei kelis archyvinius dokumentus, iš kurių vienas mums pasirodė svarbus nustatant tikruosius Ruvino Buno gimimo vietos duomenis:

1. Tarnybos liudijime (liudijime apdovanojimui gauti) parašyta, kad jis kilęs iš Dusetų. Nuo šio dokumento prasideda įdomus tęsinys. Ant šio liudijimo yra įrašas, kad reikia atmesti Ruvino Buno teikimą apdovanojimui, nes jo byloje nėra gimimo metrikų ir tai gali turėti sprendimams reikšmės bei kad tam šeimos sudėties liudijimas netinka.

2. 1937 m. birželio 9-ja datuotame raštelyje, kuriame nurodyta jo gimimo data 1902 m., bet be gimimo vietos parašyta, jog savanorio metriką atstoja pirmasis įvardintas tarnybos ir pateiktas Obelių žydų rabino liudijimai. Tad turime pagrindo abejoti, kad Obelių rabinas galėjo išduoti liudijimą apie gimusį Dusetose (kurios niekada nepriklausė Obelių valsčiui) gyventoją. Tad nustatant savanorio Ruvino Buno gimimo vietą, 1937 m. birželio 9-ja datuotas raštelis mums pasirodė svarbus todėl, kad gimimo metriką atstojantį liudijimą išdavė būtent Obelių valsčiaus rabinas.

Savo abejonėmis pasidalinome su dusetiškiais, tačiau ir vėl nebuvo jokio atsakymo. Pamanėme, kad viskas apgalvota ir įvertinta. Tačiau suklydome. Nesename FB komentare dusetiškė rašė: ,,Lietuvos savanoris Bunas Ruvinas yra gimęs 1902 metais Dusetose ir čia gyveno. Žuvo prie Giedraičių 1920 m. lapkričio 21 dieną. Apdovanotas 1937 metais. Apdovanojimo liudijimas – Nr. 10018, įteiktas tėvui Abraomui, gyvenusiam jau Aleksandravėlėje (dabar Rokiškio raj.)“. Įdomu sužinoti kokiu informacijos šaltiniu remiantis nustatyta, kad savanoris Ruvinas Bunas gyveno Dusetose, nes oficialūs surašymo cenzai šį teiginį paneigia, o kitokių duomenų mums rasti nepavyko. Dėl savanorio Ruvino Buno gimimo vietos kreipiamės į komentatorę raštu, tačiau rasti bendrą sutarimą šiuo klausimu nepavyko.

Todėl galutinio atsakymo dėl savanorio Ruvino Buno gimimo vietos bei datos nutarėme pasiteirauti pas JAV gyvenantį vieną iš jo vardo premijos steigėjų p. Philip S. Shapiro ir dėkojame jam už operatyvius atsakymus bei pateiktus surinktus archyvinius dokumentus.

Jau minėjome, kad savanoris Ruvinas Bunas vienais šaltiniais gimė 1902 m. liepos 20 d., kitais – 1902 m. gegužės 11 d. Publikuojamuose surašymo cenzuose nurodoma gimimo data -1902 m. gegužės 11-oji. Pateiktame p. Philip S. Shapiro susirašinėjime su Kauno apskrities archyvo darbuotojais ir savanorio Ruvino Buno giminaite iš Pietų Afrikos – ji nurodoma taip pat kaip vienintelė žinoma jo gimimo data.

Neturime abejonių ir dėl savanorio Ruvino Buno gimimo vietos Pasubatės kaime, dabartiniame Rokiškio rajone.

Savanoris Bunas Ruvinas žuvo 1920 m. lapkričio 21 d. mūšyje ties Giedraičiais. Jo atminimas įamžintas Giedraičiuose (atminimo lentoje), Ukmergėje (žydų senosiose kapinėse), Rokiškyje (įsteigiant jo vardo premiją), 1934 m. Lietuvos tarpukario žydų spaudoje.

Tikime, kad dusetiškių savanorių sąraše atsiras Kauno choralinės sinagogos atminimo plokštėje įrašyta savanorio Dovydo Barkūno pavardė (Vilius Kavaliauskas, knyga ,,Pažadėtoji žemė – Lietuva“, 202 psl.). Panašią į šią pavardę (manome, kad tai to paties Dovydo Barkūno) – Dovydas Borkanas [Borkan], Šolomo (gim. 1898 m.), perskaitėme portale eilatgordinlevitan.com. Abiem šiais atvejais nurodoma, kad šio Trakų fronte 1920 m. rugsėjo 20 d. žuvusio savanorio gimimo vieta – Dusetos. Apie neminimą sąraše dusetiškį savanorį informavome raštu, tačiau eilinį kartą atsakymo apie sprendimą šiuo klausimu negavome. Ar taip ,,reaguojant“ į pasiūlymus visi Dusetų krašto savanoriai, tame tarpe ir žydai, įgyvendinant įamžinimo projektą bus paminėti?


Nuotraukoje atminimo lenta Giedraičiuose, kurioje įrašyta ir Ruvino Buno pavardė (Rufka Bun, litvaks.org).