Liudija Mendelis Davidsonas (Turmantas, Zarasų rajonas)

1914 m. gruodžio 16 d. gimusio turmantiškio Mendelio Davidsono liudijimas apklausiusiam išgyvenusias Holokausto aukas Leibui Koniušovskiui. Apklausa vyko 1947 m. gruodžio 21 d. Vokietijoje, amerikiečių prižiūrimoje Bad Rechenhall vietovėje. Ypatingai dėkojame p. Zalmanui Tzibeliui iš Izraelio, kuris sutiko imtis išsamaus liudijimo apie žydus Turmante, Zarasų rajone bei jam artimose vietovėse vertimo iš jidiš kalbos.

Pasak liudijusio Mendelio Davidsono, Turmante gyveno apie 150 žydų, kurie sudarė vietinių gyventojų mažumą. Jie vertėsi prekyba ir amatais. Šiame miestelyje daugumą sudarė lenkų ir rusų tautybių žmonės, buvo negausiai apsigyvenusių lietuvių, kurie čia gausiau pradėjo kurtis  Turmantą tarpukariu prijungus prie Lietuvos. 


Mendelio Davidsono liudijimą patvirtina šis pareiškimas:

,,Aš, žemiau pasirašęs Mendelis Davidsonas, pats savanoriškai papasakojau apie Zarasų apskrities žydų sunaikinimo tragediją. Šį pasakojimą perteikiau inžinieriui Leibui Koniušovskiui. Visus įvykius, datas, vardus ir pavardes, vietovių pavadinimus ir išdėstytus faktus patvirtinu savo parašu po visu liudijimu ir kiekviename lape atskirai.

Pasirašo: Mendlis Davidsonas.

Bad Rechenhall, 1947m. gruodžio 21 d.“


Pirmieji karo mėnesiai Turmante
Čepukiškių dvare
Vangeliškės kaime
Iš Čepukiškių dvaro – į Smalvas
Dūkšto, Rimšės, Salako ir Zarasų žydai
Smalvų dvare
Pabėgimas
Pasakojimai apie žudynes
Išsigelbėję žydai
Baltarusijoje
Sugrįžimas į Lietuvą
Vėl į Baltarusiją
Turmante

Šaltinis: iš Mokslinių tyrimų centro ir memorialo JAD VAŠEM archyvų.


Iš jidiš kalbos vertė Zalmanas Tzibelis (Izraelis).


Parengė Gražina Ragauskaitė.