,,Klaipėdos žydai nori steigti žydų gimnaziją“, 1934 m. sausio 28 d.

e.paveldas e.paveldas