Kaip prasidėjo

1933 m. balandžio 1 d. nacistinėje Vokietijoje vyko vienadienis žydų firmų ir parduotuvių boikotas. Buvo pareikšta, kad boikotas buvo keršto aktas Vokietijos žydams ir užsieniečiams, įskaitant JAV ir Anglijos žurnalistus – už jų kritiką nacistiniam režimui.

Boikoto dieną buvo grėsmingai išsidėstyta prieš žydams priklausančias parduotuves. Ant tūkstančių namų ir langų buvo nupieštos geltonai-juodos šešiakampės Dovydo žvaigždės, kabėjo plakatai su užrašais: ,,Nepirkite pas žydus“ ir ,,Žydai – mūsų nelaimė“.

1933 m. Vokietijoje gyveno apie 500 tūkst. žydų, kurie sudarė mažiau nei 1 proc. visų šalies gyventojų. Dauguma Vokietijos žydų didžiavosi šia šalimi, nes iš jos buvo kilę daug žinomų mokslininkų, poetų, rašytojų, muzikantų ir dailininkų. Daugiau nei 100 tūkst. žydų Pirmojo pasaulinio karo metu tarnavo vokiečių armijoje ir daugelis buvo apdovanoti už drąsą jame.

Žydai užėmė svarbias pareigas šalies Vyriausybėje ir dėstė didžiausiuose Vokietijos universitetuose. Iš 38 vokiečių mokslininkų ir rašytojų, 1905-1936 m. gavusių Nobelio premijas, 14 buvo žydų tautybės. Vis labiau populiarėjo mišrios santuokos. Nors Vokietijos žydams socialinėje bei profesijos srityse ir toliau buvo taikomi kai kurie diskriminuojantys apribojimai, dauguma iš jų neabejojo – jie tikrai  galės ir toliau gyventi šalyje.

Ir štai – visuotinis boikotas. Tiesa, jis nebuvo ypatingai sėkmingas jo organizatoriams, tačiau davė pradžią nacistinės partijos visuotinei kompanijai prieš Vokietijoje gyvenančius žydų tautybės gyventojus. Per savaitę Vyriausybė priėmė įstatymą, pagal kurį į valstybinį darbą buvo leista priimti tik ,,arijus“. Todėl po jo žydų kilmės valstybinių įstaigų darbuotojai, įskaitant mokyklų ir universitetų dėstytojus, buvo atleisti, o iš likusių darbuotojų buvo pareikalauta įrodymų dokumentais, kad jie yra trečios kartos ,,arijai“. Tie, kas negalėjo pateikti įrodymų, buvo atleidžiami iš užimamų pareigų. Hitleris su nenoru pakluso prezidento Paulio fon Hindenburgo reikalavimui palikti pareigose Pirmojo pasaulinio karo veteranus ir tuos, kurie jame neteko artimųjų.

Per sekančias savaites analoginiai įstatymai buvo priimti ir žydų kilmės advokatų bei gydytojų atžvilgiu. Taip viskas prasidėjo…


Šaltinis: evrejskaja-panorama.de.

Nuotrauka iš cojs.org.


Parengė ir iš rusų kalbos išvertė Gražina Ragauskaitė.